Uppskattad kafékväll med Bris generalsekreterare

När ett barn mår psykiskt dåligt måste man se till helheten kring barnet. Sverige måste också börja utreda de fall där barn begår självmord. Det sa Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog när han föreläste på en kafékväll hos Erikshjälpen. Som barnrättsorganisationer har Bris och Erikshjälpen mycket gemensamt, men kan också lära av varandra för att utveckla respektive organisations arbete för barns bästa.

Ett 50-tal personer kom till torsdagens kafékväll på Erikshjälpens Huskvarnakontor. Besökarna var både personer som möter barn i sitt arbete, exempelvis inom kommunen eller psykiatrin, och andra personer som är intresserade av frågor kring barns hälsa.

Magnus Jägerskog berättade om att den psykiska ohälsan bland barn i Sverige ökar. Under årets sommarlov fick Bris nio procent fler samtal jämfört med 2015 och den vanligaste orsaken till samtalen är psykisk ohälsa.
– Det handlar om allt från nedstämdhet till att man har ett självskadebeteende eller funderar på att ta sitt liv, sa Magnus Jägerskog.

Orsakerna till barns psykiska ohälsa är många och ofta finns komplexa samband mellan exempelvis familjeproblematik och försämrade skolresultat.
– I många fall bildas en negativ spiral. Det som börjar i hemmet påverkar också skolgången.

Det är viktigt att stanna upp och se barn

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till hälsa och Magnus Jägerskog tycker att Sveriges regering nu måste ta barns ökande psykiska ohälsa på stort allvar. Det behövs bättre samverkan på alla samhällsnivåer och mellan olika myndigheter, vårdinstanser och skolor så att man kan se till helheten kring varje barn som mår dåligt. Det behövs också mer forskning. Ett viktigt steg, enligt Magnus Jägerskog, är att utreda de fall där barn tar sina liv.
– Vi vill se en haverikommission efter varje självmord begått av ett barn. Vi behöver lära oss av dessa tragiska händelser och bygga kunskap så att vi kan jobba förebyggande, sa han.

Efter Magnus Jägerskogs föreläsning ställdes många frågor från publiken. En fråga handlade om hur man som privatperson ska agera om man möter barn som mår psykiskt dåligt.
– Om man tror att barnet far illa ska man göra en orosanmälan. Annars handlar det om att våga lyssna och våga samtala. Om ett barn mår dåligt kan man inte göra det sämre genom att ställa en fråga, sa Magnus Jägerskog som också påtalade att det är viktigt att stanna upp och se barn och även att – om det behövs – berätta att det finns hjälp att få.

Taggar:,