Boråsfonden stöttar lokala föreningar

Arbetar du för barn, och unga i Borås? Sök medel ur Erikshjälpens Boråsfond!

Varje år går minst 100 000 kronor av överskottet från Erikshjälpen Second Hand i Borås till en fond, som barn- och ungdomsverksamheter i Borås kommun kan söka medel ur.

Vilka kan ansöka?

Ideella/idéburna föreningar, organisationer och verksamheter som arbetar för att skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor för barn och ungdomar i Borås kommun, kan ansöka om medel ur fonden.
Verksamheten ska finnas till för unga (0-25 år) som är bosatta i eller regelbundet deltar i aktiviteter i Borås kommun.
Fonden delar inte ut individuella bidrag eller stipendier till privatpersoner eller vinstdrivande aktörer.
Vi lägger särskild vikt vid stöd till socialt och ekonomiskt utsatta grupper av barn och unga.

Verksamheten kan till exempel jobba med:

  • Barns rättigheter
  • Hållbar utveckling
  • Integration
  • Demokratisering
  • Hälsa
  • Internationalisering
  • Jämställdhet
  • Utbildning

Vem bestämmer vilka som får pengar?

En särskild stipendiegrupp går igenom alla ansökningar och kontrollerar att de sökande uppfyller de krav som satts upp för beviljande av medel. Det slutgiltiga beslutet ligger sedan hos Erikshjälpens generalsekreterare, efter de förslag som Stipendiegruppen lämnat.
I gruppen finns en representant från Erikshjälpens programavdelning, butikschefen i Boråsbutiken, två medarbetare i butiken och upp till tre personer med lokal förankring och/eller särskilda kunskaper om barn och ungas levnadsvillkor i Borås kommun.

Redovisa resultat

De som tar emot medel från fonden är även skyldiga att redovisa hur pengarna använts och vad de har gett för resultat. Hur återrapportering ska ske beslutas av stipendiegruppen i samband med beslut om utdelning.

Ansökan

Hösten 2018 kommer vi inte ta emot några ansökningar om medel ur Boråsfonden. Tidigare har Kultursjukhuset fått medel från Boråsfonden och under året har vi ingått ett mer långsiktigt samarbete för att stödja Kultursjukhusets verksamhet i bland annat Borås. Erikshjälpen fortsätter även att stödja Solrosens verksamhet i Borås och fortsätter samarbetet med IF Elfsborg som ger barn i socioekonomiskt utsatta situationer möjlighet att delta på fotbollsläger samt genom klubbens ”Glädje tillsammans” ger barn med funktionsnedsättning möjlighet att spela fotboll.

Kontaktperson

Fredrik Hagelvik, Programkoordinator Sverige
fredrik.hagelvik@erikshjalpen.se

Taggar: