Boråsfonden stöttar lokala föreningar

Arbetar du för barn, och unga i Borås? Sök medel ur Erikshjälpens Boråsfond!

Varje år går minst 100 000 kronor av överskottet från Erikshjälpen Second Hand i Borås till en fond, som barn- och ungdomsverksamheter i Borås kommun kan söka medel ur.

Pengarna delas ut två gånger per år, på Eriksdagen i slutet av april samt lördagen för första advent. Vid varje tillfälle kan det vara flera olika verksamheter som tilldelas medel ur fonden. Ansökningar tas emot löpande.

Både små och stora är välkomna.

Vilka kan ansöka?

Ideella/idéburna föreningar, organisationer och verksamheter som arbetar för att skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor för barn och ungdomar i Borås kommun, kan ansöka om medel ur fonden.
Verksamheten ska finnas till för unga (0-25 år) som är bosatta i eller regelbundet deltar i aktiviteter i Borås kommun.
Fonden delar inte ut individuella bidrag eller stipendier till privatpersoner eller vinstdrivande aktörer.
Vi lägger särskild vikt vid stöd till socialt och ekonomiskt utsatta grupper av barn och unga.

Verksamheten kan till exempel jobba med:

  • Barns rättigheter
  • Hållbar utveckling
  • Integration
  • Demokratisering
  • Hälsa
  • Internationalisering
  • Jämställdhet
  • Utbildning

Vem bestämmer vilka som får pengar?

En särskild stipendiegrupp går igenom alla ansökningar och kontrollerar att de sökande uppfyller de krav som satts upp för beviljande av medel. Det slutgiltiga beslutet ligger sedan hos Erikshjälpens generalsekreterare, efter de förslag som Stipendiegruppen lämnat.
I gruppen finns en representant från Erikshjälpens programavdelning, butikschefen i Boråsbutiken, två medarbetare i butiken och upp till tre personer med lokal förankring och/eller särskilda kunskaper om barn och ungas levnadsvillkor i Borås kommun.

Redovisa resultat

De som tar emot medel från fonden är även skyldiga att redovisa hur pengarna använts och vad de har gett för resultat. Hur återrapportering ska ske beslutas av stipendiegruppen i samband med beslut om utdelning.

Ansökan

Vi välkomnar både små och stora föreningar och ideér. Utdelning sker två gånger om året, på Eriksdagen i slutet av april och lördagen före 1:a advent. Sista ansökningsdagarna för dessa utdelningar är 28 februari och  30 september.

Kontaktperson

Anna Eliasson, Programkoordinator Sverige, 0730 82 46 10 eller anna.eliasson@erikshjalpen.se.

 

Taggar: