fbpx

Ung Fadder – Hit går pengarna

När du väljer att bli Ung Fadder skänker du varje månad en summa pengar till Erikshjälpens projekt inom temaområdena Utbildning eller Flickors rättigheter. Här kan du läsa mer om de projekt du är med och stöttar.

Utbildning

KENYA: Vår partnerorganisation Nalala bedriver påverkansarbete bland folkslaget massajer för att få familjer att förstå värdet av utbildning. Nalala arbetar också med barnrättsklubbar, stöttar skolpersonal och hjälper familjer att hitta försörjning – allt med målet att så många barn som möjligt ska få gå i skolan och därmed möjlighet att påverka sitt liv och sin framtid.

KENYA: Vår partnerorganisation Food for the Hungry bedriver påverkansarbete bland boskapsskötare med målet att fler barn ska börja skolan och slutföra sin skolgång. Food for the Hungry arbetar också med barnrättsklubbar för att stärka barnens självförtroende och ökar familjernas möjligheter till försörjning genom kurser och självhjälpsgrupper.

UGANDA: Vår partnerorganisation MADA jobbar i ett område som domineras av boskapsskötande nomadfolk där en mycket liten andel av flickorna får chansen att börja eller fullfölja sin skolgång. MADA jobbar med att fånga upp flickor som hoppat av och hjälper dem tillbaka till skolan. Samtidigt bedrivs ett påverkansarbete bland flickornas familjer för att få dem att förstå vikten av skolgång.

Stötta barns rätt till utbildning

Flickors rättigheter

KAMBODJA: Vår partnerorganisation Chab Dai arbetar mot övergrepp och trafficking av barn. Förutom det förebyggande arbetet, hjälper även Chab Dai flickor som utsatts för trafficking att återvända hem, där de får tillgång till vård och rehabilitering. Man jobbar också med flickans familj och människor på hemorten då det är vanligt att flickorna blir utstötta och förkastade på grund av det de gått igenom. Chab Dai erbjuder även juridiskt stöd i rättsprocesser mot förövarna.

UGANDA: Vår partnerorganisation LACWADO arbetar i fiskarsamhällen längs Lake Albert. Här gifts många flickor bort i ung ålder och tvingas därför hoppa av skolan i förtid. LACWADO bedriver påverkansarbete gentemot familjer och myndigheter med målet att minska antalet barnäktenskap och öka antalet barn i skolan.

ETIOPIEN: Vår partnerorganisation YBCEDOI är ett center som tar emot unga tjejer som utnyttjats i prostitution. På centret får de rehabilitering och utbildning för att kunna skaffa sig en säker försörjning. Många av tjejerna lever med HIV eller behöver annan typ av vård och omsorg. Centret har ett antal inkomstgenererande projekt som bidrar med en andel av centrets omkostnader.

Stötta flickors rättigheter