fbpx

Svältkatastrof väntar östra Afrika

Efter år av uteblivna regnperioder befinner sig nu miljontals människor i behov av humanitär hjälp. Med boskap som dör, vattenkällor som torkar och en akut matbrist är läget nu kritiskt i bland annat Etiopien, Uganda, Sydsudan och Kenya.

Torkan, som beräknas bli den värsta på flera decennier, förvärras även av kriget i Ukraina. Då mycket av den vanliga spannmålsimporten begränsas och priserna för mat skjuter i höjden.

Och som alltid i akuta kriser, och inte minst torka, så är det barnen som drabbas hårdast. Föräldrar kämpar för att kunna ge sina barn mat, och många barn tvingas på flykt i jakten på mat och vatten. En stor del av barnen under fem år kommer sannolikt också att drabbas av akut undernäring.

Bara i Etiopien väntas fler än sex miljoner människor behöva akut humanitär hjälp

Erikshjälpen har under flera år arbetat med att bland annat borra brunnar och öka tillgången till mat i regionen. Insatser som de senaste månaderna förstärkts. Främst handlar det om rena matleveranser och stöd i form av pengar till mat, men även insatser som förstärker vattenförsörjningen och hjälper familjer och barn på flykt.