Stöd till föreningar som främjar barns rättigheter

Integration genom idrott, meningsfulla läger och stöd i vardagen genom en kompisfamilj – det är några insatser i Sverige som pågår under hösten och vintern som fått bidrag av Erikshjälpen.

Utöver de långsiktiga program och insatser som Erikshjälpen driver i Sverige, finns det möjlighet för föreningar och ideella organisationer att ansöka om ekonomiskt stöd för insatser som på olika sätt främjar barns rättigheter. Bidragen vänder sig till verksamheter som arbetar med att förbättra situationen för barn som lever i utsatta livssituationer i Sverige. Bidrag kan beviljas upp till 50 000 kronor.

Bidragen delas ut två gånger per år. Sista ansökningsdatum är 31 maj för insatser med start höst/vinter och 31 december för insatser med start vår/sommar.

För insatser som startar under hösten/vintern 2018 har fyra föreningar tilldelats medel; Habo Wolley, Viktiga barn och ungdomar, KFUM Brevik och Frivilligcentralen i Norrköping.

Viktiga barn och ungdomar, som är en del av Föreningen Kungsportens Friskvård, möter barn och ungdomar som kämpar med övervikt, fetma och psykisk ohälsa. De tränar ihop, lagar hälsosam kost tillsammans och samtalar om hälsa och diskriminering. Föreningen har även ett specifikt stöd till föräldrar där de bland annat kan få konkreta tips på hur de själva kan stötta sina barn.

KFUM Brevik har tilldelats medel till Projekt Friplats som syftar till att ge barn och unga mellan 8-17 år chansen att åka med på olika typer av läger. Platserna riktar sig de barn i familjer som inte har råd och som annars inte kommer hemifrån eller utanför stadsgränserna under loven. Genom friplatserna vill KFUM Brevik även öka mångfalden bland de barn som deltar i lägerverksamheten.

Habo Wolley driver sedan ett par år tillbaka ett integrationsarbete för att på olika sätt inkludera ensamkommande ungdomar in i klubben. Ungdomarna får träna kostnadsfritt 1-2 gånger i veckan och möjlighet till beachvolleyträning även under sommaren. Två av klubbens tränare har själva flyktingbakgrund. Deltagarna får möta jämnåriga svenska ungdomar under träningarna, vilket bland annat bidrar till ett breddat socialt nätverk och möjlighet att träna det svenska språket.

Frivilligcentralen i Norrköping har en etablerad volontärverksamhet och möter bland annat familjer som har det tufft och som behöver olika typer av stöttning för få vardagen att gå ihop. Genom familjestödet kan Frivilligcentralen med framförallt bidra ett socialt stöd via till exempel en extra-mormor, kompisfamilj, med läxläsning med mera, men de kan även bidra med ett visst ekonomiskt stöd via en skärskild barnpott, till exempel för att barnen ska få åka iväg på någon helg- eller lovaktivitet man annars inte hade haft råd till.

Vill du ansöka om medel till din förening?
Läs mer om Erikshjälpens anslag här!

Kontaktperson:
Fredrik Hagelvik, koordinator Sverige/Ungagerad
0739 934 857
fredrik.hagelvik@erikshjalpen.se