Solpaneler skyddar mot barnarbete och bortgifte

Solpanelerna på skoltaken i Bangladesh ger inte bara el – de ger nya framtidsmöjligheter åt barn och ungdomar som nu kan gå i högstadiet istället för att börja jobba eller giftas bort. 

– Om jag inte hade kunnat gå i skolan hade mina föräldrar sett till att jag gift mig tidigt för att säkerställa min säkerhet både ekonomiskt och fysiskt. Men nu när jag kan gå i skolan finns det nya möjligheter. Jag drömmer om att bli läkare, en dröm som mina föräldrar verkligen stöttar, säger Alpona, 13 år. 

På öarna i floden Jamuna i Bangladesh är livet tufft. Samhällsservicen som finns på fastlandet saknas och området drabbas hårt av klimatförändringarna, vilket gör att öar kan eroderas och försvinna på några år. 

Förra sommaren fick vi flytta till ett nytt hus på en högre höjd för vårt gamla hus blev förstört av floden. I det nya huset finns både vattenpump och toalett. Det gör vardagen lättare för min familj, säger Alpona.

För att barnen på öarna ska kunna gå i skolan har Erikshjälpen tillsammans med en lokal partnerorganisation tagit fram flyttbara skolor som snabbt kan monteras ned och byggas upp igen när en ö översvämmas eller försvinner. Först kom flyttbara låg- och mellanstadieskolor, sedan även högstadium. Men att rekrytera lärare till högstadieskolorna på öarna har varit svårt. Då blev solceller lösningen. Tack vare solpaneler har skolorna fått el – och möjlighet till distansundervisning med videolektioner från lärare på fastlandet. 

Utan de inspelade lektionerna hade vi inte haft högstadium här på ön och då hade inte jag kunnat gå i skolan. Det hade varit för långt för mig att ta mig in till skolan på fastlandet. Nu får vi de bästa lärarna från Dhaka och om jag behöver hjälp så får jag det av stödpersonen som alltid finns i klassrummet, säger Alpona.

Innan det fanns högstadium på öarna slutade många skolan efter klass fem, för att hjälpa till på fälten eller i hemmet. För många flickor väntade också äktenskap och att kanske få barn i tidiga tonåren. Solpanelerna som förser skolorna med el blir också ett skydd mot barnarbete och barnäktenskap.

Skolans närvaro på ön gör att föräldrar kan föreställa sig en annan framtid för sina barn

Med högstadieskolorna och påverkansarbete på öarna har synen på barnäktenskap också börjat förändras. 

Det förekommer fortfarande barnäktenskap här men inte alls lika ofta som förut. När någon förbereder ett bröllop för minderåriga reagerar folk för man vet nu att det är fel och olagligt. Skolans närvaro på ön gör att föräldrar kan föreställa sig en annan framtid för sina barn än att de ska gifta sig unga, säger Alpona.

Foto: Ellen Jakobsson

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation vars uppdrag är att minska fattigdom och utsatthet genom att främja barnets rättigheter och skapa hopp och hållbarhet. Vi fokuserar främst på barns rätt till skola och utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Det vi gör kan i enkla ordalag kallas välgörenhet eller att vi är en hjälporganisation, men vi gör mer än så – vi bidrar till en mer hållbar värld. För oss handlar hållbarhet om att tillgodose dagens behov och hjälpa människor till en dräglig levnadsstandard utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Erikshjälpen har 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige (FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsförening). Genom att donera till Erikshjälpen eller köpa en julklapp eller present i vår gåvobutik gör du skillnad och stödjer välgörande ändamål i Sverige och runt om i världen. Du bidrar till hållbar utveckling och att barn som lever i utsatthet får ett bättre liv, både nu och i framtiden.