fbpx

Scholastica – en superhjälte som levererar mensskydd

Skolorna i Kenya må vara stängda och därmed också Scholastica Mutuas arena att möta flickor för att utbilda om menstruation och sexuell hälsa. Men Scholastica lämnar inte flickorna åt sitt öde. Istället besöker hon dem i hemmen och delar ut bindor så att de ska kunna sköta sin menstruation även i coronatider.

Mensfattigdom beräknas drabba mellan en halv till en miljard flickor och kvinnor världen över. I exempelvis Kenya har 65 procent av landets flickor och kvinnor inte råd att köpa mensskydd – i vanliga fall. En siffra som i coronakrisens spår förväntas stiga, samtidigt som ämnet i sig är starkt kopplat till stigma och tabu.

– Coronaviruset innebär en stor utmaning för flickor här. När allt fler föräldrar får det svårare ekonomiskt behöver de prioritera att köpa mat och har därför inte möjlighet att köpa mensskydd. Därför blir det en utmaning för flickorna att kunna sköta sin hygien när de har mens, säger Scholastica Mutua, som arbetar inom Erikshjälpens partnerorganisation Nalala i Kenya.

Ge superkraft till krisens hjältar!

Eller swisha SUPERKRAFT till 900 92 83

Vanligtvis besöker hon skolor för att utbilda flickor om menstruation och sexuell hälsa. När skolorna i Kenya nu är stängda är även hennes arena för att möta flickorna det.
Istället åker hon runt till familjer för att utbilda flickor i mindre grupper och förse dem med mensskydd för de kommande tre månaderna.
– Många flickor har det väldigt svårt nu. Det blir en sak mindre för dem att oroa sig för, säger hon.
Utmaningen är att nå alla flickor. Många är inte hemma utan har skickats iväg att arbeta, exempelvis med att valla familjernas boskap.
– Vårt uppdrag är att tillgodose barns behov och vi gör allt vi kan för att kunna fortsätta göra det även under rådande omständigheter.

 

Läs om fler av krisens hjältar här!