fbpx

Här är bindan som ska öka flickors menshälsa

En återanvändbar binda som är lätt att hålla ren – kan den öka menshälsan i världen? Det är forskaren Karin Högbergs vision. Läs berättelsen om den revolutionerande produkten Spacerpad, som hon utvecklat i samarbete med bland annat Erikshjälpen.

Mensfattigdom beräknas drabba en halv till en miljard flickor och kvinnor världen över. Att inte ha tillgång till mensskydd gör att många flickor stannar hemma från skolan när de har mens. Samtidigt är mens starkt kopplat till stigma och tabun och många lider i tysthet.

– ”When the menses is around the corner, you go and have sex with a guy”, var det en tjej i Kenya som sa till mig. Underförstått, att när mensen är på gång säljer man sig för att få pengar till att kunna köpa mensskydd, säger Karin Högberg, forskare vid Högskolan i Borås.

Hon har tänkt, levt och andats det som i dag är Spacerpad, i snart tio år. Från början var den bara ett frö till en tanke, som såddes under en resa till just Kenya och huvudstaden Nairobis slumkvarter.

”When the menses is around the corner, you go and have sex with a guy”

Där slogs Karin Högberg av hur bristen på såväl toaletter, sopsortering och privata utrymmen skapade en stor problematik för flickor och kvinnor att sköta sin menstruation på ett bra sätt. Det, tillsammans med det faktum att 65 procent av landets kvinnor inte har råd att köpa mensskydd, utan i stället använder allt ifrån tygtrasor till löv för att absorbera blodet, fick den då nydoktorerade forskaren att formulera en frågeställning: Går det inte att göra ett hygieniskt och återanvändbart mensskydd?

– Att leva med skam och förnedring är en känsla som av människor skattas värre än smärta. Kan vi bidra till att flickor och kvinnor slipper känna denna känsla och i stället kan känna en värdighet, så är det i sig värt mycket, säger Karin Högberg.

I nära samarbete med Lena Berglin, docent vid sektionen för textilteknologi, finns nu en färdigframtagen produkt som ”innesluter” mensblodet i stället för att absorbera det, vilket gör att den blir enkel att rengöra och snabbtorkande, något som i sin tur är viktigt för att den ska gå att återanvända på ett hygieniskt sätt även i sammanhang med dålig tillgång till vatten. Den förväntade livslängden på produkten är mellan fem och tio år.

Som en menskopp – fast utanpå

Spacerpad har samma funktion som en menskopp – det vill säga att den fungerar som en behållare av mensvätskan istället för att absorbera den – med den skillnaden att den används utanpå och inte inuti kroppen.

–  Menskoppen är en fantastisk produkt men det är långt ifrån alla som är bekväma med att använda den. Det kan både finnas kulturella skäl till det men också att man som flicka och kvinna bara i sig själv kan känna ett stort motstånd mot att föra in något så stort i sin kropp, säger Karin Högberg.

Erikshjälpen är en av flera samarbetspartners i projektet och det är bland annat genom våra lokala partnerorganisationer i Kenya som prototyper av bindan har testats av flickor och kvinnor.

– Det vi har velat veta är hur flickor och kvinnor upplever bindan. Helst av allt ska den inte lämna något i övrigt att önska. Den ska inte läcka. Den ska samtidigt upplevas bekväm, sitta på plats, ha ett torrt ytskikt och inte skava. Och inte minst ska den vara hanterbar, det vill säga att det ska gå att sköta den så att den blir helt ren och helt torr utan jättehöga krav på tillgång till vatten och avlopp.

”Tillgången på mensskydd är inte svaret på allt. Men det är en del av det.”

Bindan går snart ut i produktion och målet är tydligt: att den ska komma ut till de flickor och kvinnor som behöver den och att de samtidigt ska få utbildning och kunskap om menshälsa.

– I den övergripande debatten hör jag ibland argument som ifrågasätter om flickors skolgång verkligen kan påverkas med hjälp av bra mensskydd. Det är klart att det finns många orsaker till att en flicka inte går i skolan och att tillgången till mensskydd inte är svaret på allt. Men för mig är det snudd på självklart att det är en del av svaret, säger Karin Högberg.

Läs mer

Blodet ingen talar om

Så kan du hjälpa