fbpx

Richard – en superhjälte på motorcykel

När regeringen i Uganda förbjöd all biltrafik till följd av coronaviruset, satte sig fältarbetare Richard Kajura istället på sin motorcykel. Dag efter dag åker han ut till barn och familjer på den ugandiska landsbygden för att informera om smittskydd, dela ut mediciner och ge barnen en stund av trygghet. “Jag känner mig mer motiverad än någonsin att finnas där för barnen under den här svåra tiden.”

– Barnen befinner sig i en väldigt utsatt situation just nu eftersom de är hemma på heltid när skolorna är stängda. De flesta barn i vårt projektområde kommer från fattiga familjer och många har nu bara råd att ge sina barn ett eller max två mål mat om dagen. Många lever också med HIV vilket gör dem till tydliga riskgrupper för viruset. Det är också vanligt att det finns en våldsbild i hemmen, vilket utsätter barnen för stor stress och ångest. Vi ser även att barn nu i större utsträckning används för barnarbete; i jordbruk, tobaksodlingar och gruvdrift, säger Richard Kajura.

Som fältarbetare i Erikshjälpens partnerorganisation LACWADO är hans uppgift att identifiera barn som riskerar att utsättas för olika risker. Han jobbar nära myndigheter och nära barn och familjer, i tätt samarbete med skolorna.
– Mitt jobb har påverkats enormt av de åtgärder som regeringen vidtagit för att minska spridningen av coronaviruset. Eftersom skolorna är stängda kan jag inte längre besöka barnen där. Därför har vi fått hitta lösningar för att kunna besöka barnen i deras hemmiljö.

Ge superkraft till krisens hjältar!

Eller swisha SUPERKRAFT till 900 92 83

Enligt restriktionerna i Uganda är fordonstrafik med bil förbjudet. Däremot är det tillåtet att åka motorcykel, om det bara sitter en person på.
Det är på det sättet som Richard Kajura fortsatt kan nå ut till barnen. Han täcker dagligen in ett stort geografiskt område och åker från dörr till dörr. Informerar familjerna om hur man skyddar sig mot coronaviruset; om hur viktigt det är att sköta sin hygien och vikten av social distansering. Från apotek hämtar han upp bromsmediciner och delar ut till de barn som är HIV-positiva och han stöttar föräldrarna i sin föräldraroll.

På grund av restriktionerna är det ett arbete under stor tidspress.
– Ingen trafik är tillåten efter klockan 14. Därför måste jag hinna alla besök innan dess. Det är utmanande eftersom många barn behöver tid att prata om sin situation. Men jag känner mig mer motiverad än någonsin att finnas där för barnen under den här svåra tiden och ge dem så stor trygghet som det bara är möjligt, säger Richard Kajura.

Läs om fler av krisens hjältar här!