Rekordstort engagemang ökade Erikshjälpens intäkter

Ökat engagemang och ökade intäkter gjorde 2015 till ett rekordår för Erikshjälpen. Ett resultat som betyder både glädje och sorg, enligt generalsekreteraren Daniel Grahn.
– Vårt goda resultat speglar världens oro, och det är smärtsamt. Samtidigt är vi tacksamma att allt fler känner förtroende för Erikshjälpen.

Flyktingsituationen under 2015 lämnade ingen oberörd. När nöden i världen blev tydligare växte också människors vilja att hjälpa. På Erikshjälpen märktes ett stort engagemang från både befintliga och nya givare som skänkte pengar, ordnade insamlingsevent eller på andra sätt bidrog till att möjliggöra humanitära insatser för människor på flykt. Även i second hand-butikerna har engagemanget varit stort, många givare har skänkt kläder och på flera orter har second butikerna bistått evakueringsboenden med kläder och leksaker.
– Vi har jobbat hårt för att hjälpa människor att hjälpa vidare, och vi har varit noga med att kanalisera gåvor där de gör mest nytta och arbeta genom trovärdiga och professionella kanaler, säger Daniel Grahn.

Barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd står i fokus för Erikshjälpens arbete. Det är också viktigt att barnen själva får kunskap om sina rättigheter och ges möjlighet att vara med och påverka. Under 2015 har barn i till exempel Mali, Kenya och Indien deltagit i barnrättsklubbar där de fått utbildning om barnkonventionen men också drivit egna projekt som att påverka föräldrar att låta sina barn gå i skolan.
– Det finns en enorm kraft när barn kommer tillsammans och man blir lika glad varje gång barn kan påverka sin omvärld och förändra sin framtid, säger Daniel Grahn.

Erikshjälpens totala intäkter under verksamhetsåret 2015 blev 131 miljoner kronor, jämfört med 120 miljoner 2014. Privatpersoner är den största och viktigaste givargruppen. Erikshjälpens andra finansieringskällor är till exempel överskottet från Erikshjälpen Second Hand Butiker, medel från Sida via Svenska Missionsrådet, gåvor från företag och pengar från PostkodLotteriet och Världens Barn-kampanjen.

Även för Erikshjälpen Second Hand var 2015 ett rekordår. Momskravet påverkade verksamheten, men efter intensivt påverkansarbete beslutade regeringen att ta bort momskravet för kommande år samt att betala tillbaka den inbetalda momsen för 2015.

På bilden: I flyktingläger i Libanon finns många människor som flytt från Syrien. I samarbete med Medair arbetar Erikshjälpen för att ge fler tillgång till sjukvård.
Foto: Megan Fraga/Medair