Rekord för Erikshjälpen – 22 miljoner från PostkodLotteriet

Erikshjälpen fick ta emot 22 miljoner kronor när PostkodLotteriet onsdagen den 21 februari delade ut sitt överskott från 2017.

– Vi är glada, stolta förmånstagare och varje krona är viktig för barns rätt till utbildning, hälsa och trygghet. Med tanke på den gedigna process som PostkodLotteriet gör kring oss förmånstagare visar det också på en kvalitet i vårt arbete, säger Erikshjälpens generalsekreterare Daniel Grahn.

Varje krona är viktig för barns rätt till utbildning, hälsa och trygghet

Erikshjälpen fick 16 miljoner i basstöd från PostkodLotteriet, vilket är en miljon mer än 2017. Pengarna kommer bland annat användas till insatser i Mali, Kambodja och Sverige. I Mali finns många barn som, ofta på grund av fattigdom, aldrig börjat skolan. Tack vare intensivskolor kan många barn få en ny chans. Under ett läsår går barnen en intensivutbildning för att sedan, nästa läsår, börja i den vanliga skolan. I slumområden i Kambodja lever familjer i stor fattigdom och utsatthet. Med stöd från Erikshjälpen kan föräldrar få mikrolån för att starta en egen liten affärsverksamhet som ger familjen en inkomst. Barnen kan också få komma till en barnklubb, en trygg plats där de får hjälp med läxläsning, lär sig om sina rättigheter och kan leka och träffa kompisar. I Sverige kan ungdomar som lever i utanförskap, eller riskerar att hamna där, få stöd att utvecklas som idrottare och växa som människor genom integrationsprojektet Football For All Global som finns på ett tiotal orter.

Tack vare Erikshjälpens intensivskolor får de nu en bättre start i livet

– Med barnen i fokus gör Erikshjälpen ett viktigt arbete både i Sverige och ute i världen. Tack vare våra kunder kan vi ge fortsatt stöd till Erikshjälpens betydelsefulla insatser, bland annat i Mali där hundratusentals fattiga barn annars aldrig hade fått möjlighet börja skolan. Tack vare Erikshjälpens intensivskolor får de nu en bättre start i livet, säger Robert Hårdh, Välgörenhetschef på Novamedia Sverige som driver Postkodlotteriet

Erikshjälpen fick utöver basstödet 6 miljoner kronor till ett specialprojekt för flickors rättigheter i Karamoja cluster, gränsområdet mellan Sydsudan, Uganda och Kenya. I området är det större sannolikhet för en flicka att dö i barnsäng än att genomgå grundskoleutbildning. Projektet, som kallas Flickor utan brudpris, handlar om att skapa förutsättningar för jämställdhet i ett område där bara sex procent av de vuxna kvinnorna kan läsa och skriva.

– Alla som följer Erikshjälpens arbete vet att vi speciellt vill prioritera flickors hälsa, trygghet och utbildning. Världen är orättvis, och vårt mål är att detta nya specialprojekt kommer bli direkt livsomvandlande för hundratals unga kvinnor i ett av världens mest utsatta områden, säger Daniel Grahn.

Totalt delade PostkodLotteriet på onsdagskvällen ut 1 100 321 102 kronor till drygt 50 förmånstagare.