Påverkansarbete mot barnäktenskap ger effekt

I Karamoja arbetar Erikshjälpen för att ge flickor samma möjligheter som pojkar. ”När jag gick igenom förändringsambassadörernas argument var jag tvungen att inse att de hade rätt. Från och med nu kommer de alltid ha mitt stöd.”

I Karamoja, gränslandet mellan Sydsudan, Uganda och Kenya, är det statistiskt sett troligare att en flicka dör i samband med förlossning än att hon går klart grundskolan. Där driver Erikshjälpen, tillsammans med två lokala partnerorganisationer, projektet Flickor utan brudpris som arbetar för att utmana den traditionella synen på flickor i området och skapa förutsättningar för jämställdhet. Projektet har nu börjat ge tydliga resultat.

En del i projektet handlar om att få tillbaka flickor som tvingats avbryta sina studier till skolan, hittills har över 1 000 tjejer kunnat återvända. Men för att alla flickor i området ska ha en chans till en bättre framtid krävs det också att den mansdominerade kulturen i området bryts och att ledare ändrar attityd till bland annat barnäktenskap. En ledare som ändrat sin inställning är John Lokwar, myndighetsrepresentant i Narus, Sydsudan.

—När John Lokwar blev en aktiv supporter av vår sak blev vi väldigt glada. Kampen mot barnäktenskap börjar få fart och att en man med hans betydelse i området offentligt tar ställning på vår sida betyder mycket. Alla män kommer nu bli hänvisade att följa hans exempel, säger Martha Nangolio, förändringsambassadör i projektet.

Tidigare främjade Lokwar barnäktenskap och uppmuntrade polisen att arrestera Martha och de andra förändringsambassadörerna när de var ute och kampanjade. Men efter flera diskussioner och påtryckning insåg Lokwar att det var dags att bryta med kulturens normer.

”Vi Toposa-män brukar inte bry oss om något beslut som en kvinna har fattat.”

—För mig var det en skam att ta flickornas parti, även trots att jag visste att tvångsäktenskap är smärtsamma och förnedrande för flickorna. Vi Toposa-män brukar inte bry oss om något beslut som en kvinna har fattat, vi hävdar att vår kultur förbjuder oss att göra det och jag var rädd att gå emot min egen kultur. Men när jag gick igenom förändringsambassadörernas argument mot barnäktenskap var jag tvungen att inse att de hade rätt. Från och med nu kommer de alltid ha mitt stöd, säger John Lokwar.

På grund av coronapandemin har skolorna i området stängt, vilket medför att flickor nu är ännu mer utsatta och stödet från lokala ledare än mer viktigt.

—I varje tal som jag håller i min roll som myndighetsrepresentant inkluderar jag budskapet om att stoppa barnäktenskap och jag uppmuntrar föräldrar att skicka alla barn till skolan oavsett kön. Vidare så använder jag min position för att influera andra ledare att bryta med de negativa sidorna av Toposa-kulturen. Men jag gör det inte i brådska, när du vill att någon ska förstå måste du ta med dem steg efter steg och låta det ta sin tid. Sådan här förändring sker inte efter ett möte.

Flickor utan brudpris är ett projekt som finansieras av Erikshjälpen tillsammans med Postkodlotteriet.