fbpx

Över 200 000
drömmar fick liv

Cirka 207 500 barn och unga nåddes av Erikshjälpens internationella insatser under 2021. Dessutom nåddes nästan 90 000 föräldrar i påverkans- och utbildningsinsatser. ”Var och ett av dessa barn har en unik historia att berätta”, säger Anders Malmstigen, internationell programchef på Erikshjälpen.

Erikshjälpens internationella arbete består av långsiktiga insatser tillsammans med lokala partnerorganisationer i femton länder. När regionkontoren i Uganda, Burkina Faso, Rumänien och Kambodja nu sammanställt resultaten för 2021, visar siffrorna att cirka 207 500 barn totalt har nåtts direkt av Erikshjälpens insatser.
– Var och ett av dessa barn har en unik historia att berätta. Vissa har sett sina liv bli helt förvandlade genom det stöd de har fått. Andra har blivit inspirerade att höja sina röster när de bevittnar orättvisa, ta en aktiv del i sina samhällen och stå upp för sina och andra barns rättigheter, säger Anders Malmstigen.

Noll fall av könsstympning

Alla Erikshjälpens insatser internationellt genomförs tillsammans med lokala partnerorganisationer. För att stärka barn och öka deras delaktighet organiserar många av organisationerna olika former av barnrättsgrupper. Här får barn och unga utbildning i sina rättigheter och verktyg för att stå upp för dem, i många gånger väldigt svåra kontexter. Över 43 000 barn var under förra året aktiva i någon form av barnrättsgrupp – och har tillsammans åstadkommit fantastiska resultat.

– På en skola i Kenya exempelvis har en barnrättsgrupp engagerat sig i frågan om kvinnlig könsstympning, vilket lett till att skolan nu blivit den första i området att kunna rapportera noll fall av könsstympning under ett helt år. Vi pratar ofta om vikten av barns delaktighet och att de själva är med och driver förändringar och det här resultatet är verkligen ett kvitto på det, säger Anders Malmstigen.

Över 50 000 fick humanitärt stöd

Parallellt med de långsiktiga utvecklings- och påverkansinsatserna stärkte Erikshjälpen under 2021 också arbetet med humanitärt bistånd. Över 53 000 barn och familjer fick skydd i kriser och katastrofer.

Mot slutet av året slöt Erikshjälpen också ett samarbetsavtal med Medair för en större humanitär insats i Afghanistan.

– Under 2022 kommer vi att nå runt 65 000 människor här, samtidigt som vi fortsätter våra humanitära insatser i Moldavien och Rumänien för barn på flykt från Ukraina. Vi ser att det humanitära biståndet blir ett allt viktigare komplement till vårt långsiktiga arbete för barnen. Och världen de drömmer om, säger Anders Malmstigen.

Fakta: Rapporten i korthet

– Cirka 207 500 barn och unga har nåtts totalt genom Erikshjälpens insatser internationellt

– Nästan 90 000 föräldrar/vårdnadshavare har nåtts med utbildnings- och påverkansinsatser