fbpx

Orange Day – Erikshjälpen i samarbete mot våld i nära relationer

25 november är det Orange Day, FN:s Internationella dag för att uppmärksamma och manifestera mot kvinnovåld. Erikshjälpen vill också sätta fokus på barnen i våldsamma relationer. Vår partnerorganisation National Center for Child Abuse Prevention (NCCAP) i Moldavien har länge arbetat för barns rätt till en uppväxt utan våld.

Orange Day – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, instiftades av FN:s generalförsamling år 1999 och själva kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreteraren. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

NCCAP i Moldavien gör en viktig insats mot våld i nära relationer genom att öka medvetenheten och motivera samhället att stoppa våld i familjer och barnmisshandel. Organisationen utbildar socialarbetare, lärare, psykologer, läkare, polisen, domare och åklagare i ämnen relaterade till övergrepp mot barn och hur de går att förebygga. NCCAP har bland annat drivit AMICUL Center i Moldavien, som tillhandahåller behandling, socialt bistånd och juridisk och medicinsk rådgivning till familjer i landet.

Ett av deras projekt handlar om att säkerställa rätten till psykologisk återhämtning för barn som utsatts för våld. Och nu har deras arbete gett resultat. Republiken Moldavien har beslutat att följa Europarådets konvention om att bekämpa våld mot kvinnor (Istanbulkonventionen), som uppmanar staterna att utveckla särskilda tjänster för barn som offer eller vittnen till våld i hemmet.

Att republiken Moldavien ratificerat Istanbulkonventionen betyder att landet nu ser allvarligt på barn som bevittnar våld mellan sina föräldrar eller andra familjemedlemmar. Att exponering för fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld i nära relationer har en allvarlig inverkan på barn. Bland annat kräver konventionen att utsatta barn får evidensbaserade och psykosociala insatser för att hantera sina upplevelser.

Erikshjälpen är stolta över att få vara delaktiga i ännu ett steg i rätt riktning för barnen, och världen de drömmer om.