Nytt arbete i Syrien

Det långdragna kriget i Syrien har drabbat landets befolkning hårt. Städer och byar ligger i ruiner, otaliga hem och skolor är förstörda och miljontals människor har tvingats fly.

I samarbete med ADRA Syrien och ADRA Sverige arbetar Erikshjälpen inne i Syrien för att ge barn utbildning i en trygg miljö. I projektet ingår också att fortbilda lärare i hur de kan ge psykosocialt stöd till eleverna och hygienupplysning. Förhoppningen är att det ska förebygga konflikter och posttraumatisk stress hos barnen.

Erikshjälpen finns också på plats i flyktingläger i Libanon genom organisationen Medair. De har personal på plats som jobbar med att se behoven både bland flyktingar och utsatta Libaneser. Genom stöd till hälsocentraler och uppsökande arbete hjälper de människor att få det stöd och den vård de behöver.