fbpx

Ny second hand-butik för ökad integration

En ny second hand-butik ska bidra till ökade sociala insatser i Bergsjön och hjälpa människor närmare arbetsmarknaden. I mars öppnar Erikshjälpen Second Hand Butiker och Svenska Kyrkan i Bergsjön och Kortedala en butik i Kortedala, Göteborg.

Göteborg är en av Sveriges mest segregerade städer och skillnaderna mellan sydväst och nordost verkar öka. I Bergsjön bor människor från 140 olika länder, med bakgrund i olika kulturer, språk och religioner. De båda församlingarna, som gränsar till varandra, går nu in ett gemensamt samarbete med Erikshjälpen Second Hand Butiker.

Butiken kommer att öppna vid Kortedala torg i mitten av mars och ska generera ett överskott till Svenska Kyrkans sociala arbete bland ungdomar i närområdet. Men butiksverksamheten ska också skapa sysselsättning, ge kunskaper, erfarenheter och meriter som hjälper människor att komma närmare den vanliga arbetsmarknaden.

– Samarbetet med Svenska Kyrkan i Bergsjön och Kortedala inbjuder till spännande utmaningar och möjligheter i en mångkulturell miljö. Utifrån gemensamma grundvärderingar och mål, men också utifrån våra styrkor och kompetenser, ser jag att vi kan etablera en ekonomiskt bärkraftig butik med goda förutsättningar för ett lyckat integrationsarbete, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand Butiker.Alla barn har samma rättigheter oavsett var de bor och Erikshjälpen och Svenska Kyrkan i Bergsjön och Kortedala vill tillsammans arbeta för att de barn som växer upp i området ska få sina rättigheter tillgodosedda och få goda framtidsmöjligheter.

– I Bergsjöns församling har vi många års erfarenhet av att jobba med integrationsarbete med människor i närområdet. Vi ser Erikshjälpen som en lämplig partner i det arbetet. Detta beror dels på att Erikshjälpen Second Hand Butiker står för ett etablerat och välrenommerat affärskoncept, men också för att Erikshjälpen med sin inriktning på barns rättigheter och behov stämmer väl överens med församlingens ambitioner, avslutar Henrik Törnqvist, kyrkoherde i Bergsjöns församling, Svenska Kyrkan.