Nominera ledare till Eriksstipendiet

Nu är det dags att nominera engagerade barn- och ungdomsledare till Eriksstipendiet, som delas ut av Erikshjälpen. Sista nomineringsdag är 31 mars. Stipendiet på 5000 kronor delas sedan ut på Eriksdagen den 29 april.

Varje vår delar barnrättsorganisationen Erikshjälpen ut stipendier till barn- och ungdomsledare på de flesta orter där det finns Erikshjälpen Second Hand-butiker. De som får stipendiet ska genom sitt ledarskap och engagemang vara med och ge liv åt barns drömmar. Den nominerade kan vara en fotbollstränare, körledare, nattvandrare, scoutledare eller kanske en ”extrafarmor”. Stipendiet går till den förening eller verksamhet som stipendiaten representerar.

– Det finns många fantastiska barn- och ungdomsledare runt om i Sverige. Genom Eriksstipendiet vill vi ge stöd och uppmuntran till det lokala engagemanget för barn och unga samt lyfta fram goda exempel på verksamheter i Sverige. Varje stipendiat tilldelas 5000 kronor som ska användas i stipendiatens verksamhet, säger Anna Eliasson, programkoordinator inom Erikshjälpens Sverigearbete.

Det finns många fantastiska barn- och ungdomsledare runt om i Sverige. Genom Eriksstipendiet vill vi ge stöd och uppmuntran.

Eriksstipendiet delas ut till minne av Erikshjälpens grundare Erik Nilsson. I de flesta kommuner där det finns en Erikshjälpen Second Hand-butik kan man under perioden 28 februari-31 mars nominera barn- och ungdoms-ledare till stipendiet. Det går att nominera både via Erikshjälpens hemsida och via blanketter i butiken. Nominera här på hemsidan eller i din Erikshjälpen Second Hand-butik!