Nominera ledare till Eriksstipendiet

Känner du till någon som engagerar sig ideellt för barn och unga som du tycker borde få extra uppmärksamhet för sina goda insatser?

Då kan du nominera den personen till Eriksstipendiet! Stipendiet på 5000 kronor delas sedan ut på Eriksdagen sista lördagen i april varje år. Nomineringstiden är öppen februari-mars.

Eriksstipendiet delas ut till minne av Erikshjälpens grundare, Erik Nilsson, som började hela verksamheten med att ge stöd och glädje till barn och unga i Sverige. Genom Eriksstipendiet vill vi uppmuntra andra som gör samma sak som Erik gjorde en gång – goda insatser för barn och unga, och särskilt för de barn som lever i en utsatt livssituation.

Det finns många fantastiska eldsjälar

Vem kan nomineras?

– Det görs så många fantastiska, ideella insatser för barn och unga runt om i Sverige. Genom Eriksstipendiet vill vi ge stöd och uppmuntran till det lokala engagemanget och lyfta fram goda exempel på verksamheter i Sverige. Stipendiet går till den förening eller verksamhet som stipendiaten representerar, säger Anna Eliasson, programkoordinator inom Erikshjälpens Sverigearbete.

Eriksstipendiet tilldelas föreningar och organisationer som är verksamma för barn och unga i Sverige. Det kan ej delas ut till enskilda privatpersoner, kommunal/statlig eller vinstdrivande verksamhet.

Stipendier kan delas ut i de kommuner som Erikshjälpen har second hand-butiker. Stipendiatens verksamhet kan äga rum i en annan kommun, så länge det hör till butikens kundområde. På vår startsida www.erikshjalpen.se kan du hitta alla våra butiker runt om i landet.

I Kungsbacka och Borås delas inte Eriksstipendiet ut, utan istället delas medel ur Kungsbackafonden och Boråsfonden ut till barn- och ungdomsföreningar.

Kontaktperson

Anna Eliasson, Programkoordinator Sverige, 0730 82 46 10 eller anna.eliasson@erikshjalpen.se.

Nominering

Under perioden 1 februari-31 mars kan man nominera barn- och ungdomsledare till Eriksstipendiet. När det är möjligt att skicka in nomineringar ligger det ett formulär här nedan.