Nominera ledare till Eriksstipendiet

Känner du till någon som engagerar sig ideellt för barn och unga som du tycker borde få extra uppmärksamhet för sina goda insatser? Passa på att nominera den personen till Eriksstipendiet! Sista nomineringsdag är 31 mars. Stipendiet på 5000 kronor delas sedan ut på Eriksdagen lördagen den 28 april 2018.

Eriksstipendiet delas ut till minne av Erikshjälpens grundare, Erik Nilsson, som började hela verksamheten med att ge stöd och glädje till barn och unga i Sverige. Genom Eriksstipendiet vill vi uppmuntra andra som gör samma sak som Erik gjorde en gång – goda insatser för barn och unga, och särskilt för de barn som lever i en utsatt livssituation.

Det finns många fantastiska eldsjälar

Vem kan nomineras?
Stipendiet syftar till att lyfta fram personer som genom sitt ledarskap och engagemang gör ideella insatser för barn och unga i Sverige. Den nominerade kan till exempel vara en fotbollstränare, körledare, nattvandrare, scoutledare eller kanske en ”extrafarmor”. Stipendiet går till den förening eller verksamhet som stipendiaten representerar. Insatser med fokus på barn och ungas delaktighet prioriteras samt insatser för barn och unga som lever i utsatta livssituationer.

Stipendiet kan enbart delas ut till föreningar och organisationer. Det kan ej delas ut till enskilda privatpersoner, kommunal/statlig eller vinstdrivande verksamhet. Stipendier kan delas ut på de orter/kommuner där Erikshjälpen har second hand-butiker. Stipendiatens verksamhet kan äga rum i en annan kommun, så länge det hör till butikens kundområde.

– Det finns många fantastiska eldsjälar, barn- och ungdomsledare runt om i Sverige. Genom Eriksstipendiet vill vi ge stöd och uppmuntran till det lokala engagemanget för barn och unga samt lyfta fram goda exempel på verksamheter i Sverige. Varje stipendiat tilldelas 5000 kronor som ska användas i stipendiatens verksamhet, säger Anna Eliasson, programkoordinator inom Erikshjälpens Sverigearbete.

I Kungsbacka och Borås delas inte Eriksstipendiet ut, utan istället delas medel ur Kungsbackafonden och Boråsfonden ut till barn- och ungdomsföreningar.

Kontaktperson

Anna Eliasson, Programkoordinator Sverige, 0730 82 46 10 eller anna.eliasson@erikshjalpen.se.

Nominering

Under perioden 1 februari-31 mars kan man nominera barn- och ungdomsledare till Eriksstipendiet. Du kan nominera en ledare genom att fylla i formuläret här nedan!