fbpx

Militärkuppen i Myanmar: Erikshjälpen följer utvecklingen med oro

Erikshjälpen ser med stor oro på den senaste händelseutvecklingen i Myanmar, där militären genom en statskupp tagit makten och utlyst undantagstillstånd. ”Det känns som att vi kastas tio år tillbaka i tiden”, säger BunChhoeuth Keng, vid Erikshjälpens regionkontor i Sydostasien.

Myanmar har utsatts för en militärkupp och landets politiska ledare Aung San Suu Kyi är frihetsberövad. Flygplatser är stängda, telefon- och internettrafik ligger nere och militärfordon syns patrullera gatorna.

– Även om den demokratiska utvecklingen i landet hela tiden har varit skör, har det ändå funnits hopp om att demokratin ska fortsätta växa sig starkare. Nu känns det som att vi kastas tio år tillbaka i tiden, säger BunChhoeuth Keng.

I Myanmar sedan 2014

Erikshjälpen har arbetat i det tidigare helt slutna landet sedan 2014. Tillsammans med två lokala samarbetsorganisationer görs stora insatser framför allt för minoritetsbefolkningar i delstaterna Shan och Kachin. Sedan 2017 har Erikshjälpen också genomfört ett flertal projekt för att hjälpa rohingyer som har flytt från Myanmar till Bangladesh.

Efter militärkuppen har det blivit svårare för humanitära organisationer att verka i landet, vilket drabbar bland annat internflyktingar i Kachin och Shan-staten som är i akut behov av humanitärt stöd. Erikshjälpens lokala partnerorganisationer i Myanmar kan fortsatt bedriva sin verksamhet till stor del, även om strategier och handlingssätt måste ställas om. Men till två internflyktingläger finns nu militära vägspärrar.

– Humanitära organisationer är inte tillåtna att komma in i dessa läger för att hjälpa familjer och barn, vilket är väldigt allvarligt, säger BunChhoeuth Keng.

Redan innan militärkuppen levde många barn i internflyktinglägren under katastrofala förhållanden.

”Vi befarar att det kan bli svårare att verka i landet”

Erikshjälpens regionkontor i Kambodja följer noggrant utvecklingen och har kontakt med de lokala partnerorganisationerna för att stötta dem i situationen.

– Undantagstillståndet är utlyst för ett år. Om militären återerövrar makten till fullo, kan det innebära ännu mer begränsade möjligheter för humanitära organisationer att verka i landet, säger BunChhoeuth Keng.