Mer än 10 000 etiopier har fått hjälp

Etiopien har drabbats av den värsta torkan på 50 år. Många familjer står helt utan möjlighet till försörjning och miljontals barn riskerar att drabbas av akut undernäring. Under våren har Erikshjälpen gjort en insats som framför allt handlat om att dela ut mat till utsatta familjer.

Totalt har cirka 10 400 personer nåtts – och Sada Cali är en av många som fått hjälp med mat. Innan torkan kom levde hennes familj, som är jordbrukare, ett relativt gott liv. Men nu har de förlorat nästan allt. De flesta av deras getter och kor har dött på grund av mat- och vattenbrist. Själva har de inte heller mat för dagen längre – och de tio barnen är extra utsatta. En av döttrarna, Obade Cabdi, 7, berättar att hon är tacksam över maten som familjen nu fått ta emot.
− Det gör att jag kan fortsätta gå i skolan och att jag får äta mig mätt, säger hon.

Sara Bergqvist är Erikshjälpens programkoordinator för humanitära insatser. Hon berättar att matutdelningen gått som planerat – och att Erikshjälpen utöver maten också delat ut utsäde till utsatta familjer.
− Detta är viktigt för att familjerna ska kunna säkra nästa odlingssäsong och inte fortsätta i en negativ spiral, säger hon.

Situationen i Etiopien är dock fortfarande mycket allvarlig och utmaningarna framöver är stora. Än har man inte kunnat skörda – och miljontals människor är i behov av fortsatt stöd.
− Helt klart är att många familjer behöver mer hjälp för att komma på fötter. Erikshjälpens första insatser är avslutade, men kan vi samla in mer pengar till ändamålet kan vi också göra mer, säger Sara Bergqvist.