Matkris väntar i gräshoppornas spår

”Det är otäckt. Jag är rädd för att gå ut ur huset. Jag vill inte gå till skolan eller vara ute och leka.” Det säger åttaårige Nkaisan Khuyan.  Aldrig förr har han upplevt något liknande. En svärm med den fruktade ökengräshoppan har nått hans by i Marsabit, i norra Kenya.

Det är den värsta gräshoppsinvasionen i östra Afrika på flera decennier. I just Kenya är utbrottet det värsta på 70 år. De miljontals gräshopporna förökar sig extremt snabbt och äter upp allt som kommer i deras väg. Jordbrukare får se sina skördar gå om intet, boskapsskötare mister sitt bete till djuren. Även en mindre svärm gräshoppor kan under en enda dag äta samma mängd mat som 35 000 människor, enligt FN:s beräkningar. I områden där tillgången till mat redan är hotad, och där varje gram mat behövs för att familjer ska kunna äta sig mätta, riskerar situationen att bli extremt förödande.  

– Jag befarar att mina djur kommer dö eftersom svärmen äter upp allt deras bete, säger Arabolya Khuyan.  

Han bor med sin familj i byn Tirigamo i MarsabitBoskapen är familjens enda källa till mat och inkomst. Om djuren dör försvinner också deras möjlighet till försörjning.  

Hur ska det bli sen, när det redan är så här illa nu?

Förutom att gräshopporna äter upp skördar och betesgräs, ger de sig också på vattenkällor. Risken finns att även tillgången till vatten sinar, liksom att det vatten som finns kvar blir förorenat med sjukdomar som gräshopporna bär med sig. 

De drabbade länderna har flygbombat gräshoppssvärmarna med insektsmedel, men svärmarnas framfart bedöms vara så omfattande att myndigheterna behöver hjälp. FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO ska testa prototyper av smarta drönare med sensorer, som kan spåra gräshoppssvärmar och bespruta dem. 

Kevin Kadiri, vid Erikshjälpens regionkontor i Östafrika, beskriver att man uppmuntrar sina lokala partners i de drabbade områdena att samarbeta med myndigheterna för att identifiera och svara upp mot de behov som finns. Samtidigt förbereder man sig för en ny hungerkatastrof. 

– Kenya har under de senaste två åren upplevt först extrem torka, följt av svåra översvämningar. Motståndskraften bland befolkningen är redan försvagad. Vi kommer att se en ökad livsmedelsosäkerhet i de drabbade områdena. När det nuvarande lagret av mat tar slut kommer konsekvenserna att bli svåra, särskilt om inte gräshopporna är under kontroll när nästa regnperiod infaller, säger Kevin Kadiri. 

Arabolya Khuyan försöker ta en dag i taget men det är svårt att inte oroa sig.  

– Vi försökte jaga bort svärmen samma kväll som den kom, men förgäves. Den kommer att växa sig större och större. Hur ska det bli då, när det redan är så här illa nu? säger han. 

”Det är otäckt. Jag vill inte gå till skolan eller vara ute och leka.”

Han berättar samtidigt att barnen i byn är rädda. Hans egen son, åttaårige Nkaisan, vill helst inte gå hemifrån.  

– Det är otäckt. Jag vill inte gå till skolan eller vara ute och leka, säger han.  

Foto: Paulina Drugge