fbpx

Mat på bordet – både i dag och i framtiden

Extremväder och katastrofer gör tillgången till mat osäker för miljontals barn. Erikshjälpen arbetar för att ge familjer mat på bordet – både i dag och i framtiden.

Tillsammans med lokala partnerorganisationer arbetar Erikshjälpen både med att ge akuthjälp vid katastrofer och med att stärka familjer att bättre klara de nya förutsättningarna som klimatförändringarna skapar, samt att rusta sig för att klara kommande extremväder och kriser. Det handlar till exempel om:

    • att ge människor mat, rent vatten, hygienmöjligheter och annat som behövs för att rädda liv och minska lidande vid en katastrof.
    • att efter katastrofens akutskede stödja och stärka familjer att hitta tillbaka till en vardag med försörjning, mat och skola. Föräldrar kan till exempel få stöd till småföretagande eller komma med i en självhjälpsgrupp, för att familjen ska få nya inkomstmöjligheter. Ibland behövs utbildningar eller utdelning av utsäde eller fiskeredskap för att trygga familjens mattillgång.
    • att hjälpa familjer och samhällen förebygga att nästa extremväder får lika stora negativa konsekvenser. Detta sker till exempel genom att sprida kunskap om hur bostäder kan byggas på ett säkrare sätt, informera om hur mat och utsäde kan förvaras säkert, att skapa säkra platser dit människor kan ta sig vid en katastrof, eller att introducera nya, mer klimatanpassade grödor till familjer som försörjer sig på småskaligt jordbruk.
    • att stärka myndigheter på lokal och regional nivå och tillsammans med dem ta fram beredskapsplaner och informera människor om hur de ska agera när en katastrof inträffar.

Den här julen sätter vi mat på bordet