fbpx

Människor i kris efter översvämningar i Indien

Efter två månader av kraftig nederbörd i Assam, Indien, befinner sig nu miljontals människor i behov av akut humanitär hjälp. Erikshjälpen går in med en miljon kronor för att stödja de akutinsatser som genomförs på plats i regionen genom den lokala partnerorganisationen EFICOR.

Översvämningssituationen i delstaten Assam, Indien, har förvärrats under de senaste två månaderna och dödssiffran har ökat. Som en följd av klimatförändringar har Brahmaputra-floden översvämmats efter långa perioder av kraftig nederbörd. Assam har haft två episoder av översvämningar på två månader. Även om Assam upplevt översvämningar förut är det ovanligt med en sådan hög intensitet.

Den senaste översvämningen inträffade i juni och drabbade 32 distrikt av de totalt 36 distrikten i staten. Totalt berörs 2,2 miljoner människor, däribland 530 000 barn – som tvingas fly sina hem och står inför akut matbrist och medicinsk nöd.

Vägar, broar, skolor och vårdinstitutioner har drabbats hårt av översvämningen, vilket påverkar både transporter och kommunikationsmedel i staten. Det gör det svårt för det statliga biståndet och andra biståndsinsatser att nå fram. Källare och byggnader på marknivå är täckta av vatten och människor tvingas lämna sina hem för att ta skydd hos släktingar och grannar.

Erikshjälpen kommer att gå in med en miljon kronor för att stödja vår lokala partnerorganisation EFICOR som arbetar lokalt i regionen. Insatsen kommer kunna ge akut stöd och hjälp till 5000 familjer som drabbats allvarligt av översvämningar med mat och annan nödhjälp som kommer att tillgodose de drabbade samhällenas akuta behov.

Vill du stötta vårt arbete i Assam?

Äldre, barn och kvinnor är de mest utsatta och lider av näringsbrist, ohygieniska livsvillkor och brist på rent dricksvatten. Flera av de boende i staten påverkas negativt av lukten från de översvämmade och trasiga avloppen. Våra lokala partners tillhandahåller grundläggande medicin men behoven är enorma.

EFICORS hjälpteam samarbetar med lokala regeringstjänstemän, andra organisationer och samhällsledda initiativ för att bedöma vilka behov som finns och vilka insatser som är mest akuta. De rekryterar och utbildar volontärer som hjälper till med distributionen av hjälpmedel, samt delar ut stödpaket och annat nödmaterial som mat och basvaror direkt till de drabbade.