Livsviktigt vatten närmare människor

Rent vatten är nu bara en morgonpromenad bort. Agnes, som med hjälp av sina åsnor hämtar flera dunkar vatten på lördagsmorgonen, är glad för det.

– Nu har vi två, tre kilometer hem. Innan den här brunnen borrades hade jag runt 10 kilometer att gå i varje riktning, säger hon.

Magdalen, en annan kvinna som tidigare också haft långt att gå, håller med om att brunnen förenklar vardagen. Hon fyller en dunk, tar den i handen och går hemåt.

Vi befinner oss på den kenyanska landsbygden utanför Emali. Det är torrt och den röda jorden virvlar upp när nya grupper av människor eller boskap kommer till vattenbrunnen. Erikshjälpen har tillsammans med en lokal partnerorganisation arbetat med att få brunnen gjord och i funktion.

Liksom Agnes och Magdalen kommer många till brunnen på morgonen. Det är en intensiv tid, men ingen stress. En del kommer med vattendunkar, andra kommer med sina kor eller getter. Både människor och djur väntar lugnt på sin tur.

Med en brunn närmare bostaden ökar flickors möjlighet att få gå i skolan

Tidigare hade vissa familjer i området över en mil till närmsta vattenbrunn, men tack vare den nya brunnen finns nu vatten inom någon eller några kilometer från bostaden. Torkan som drabbat området under senare år har gjort att behovet av en djupborrad brunn varit stort.

Tillgång till rent vatten, mål 6 bland de 17 globala hållbarhetsmålenär en grundförutsättning för liv och hälsa. I många afrikanska länder ses vattenhämtning som en kvinnosyssla och många kvinnor och flickor får gå långt för att hämta det. Med en brunn närmare bostaden ökar flickors möjlighet att få gå i skolan.

Ansvaret för brunnen på landsbygden utanför Emali har nu lämnats över till lokalbefolkningen. De som använder brunnen betalar en liten summa varje månad som går till bränslet som behövs för att pumpa upp vatten. En ung man är ansvarig för tillsyn av brunnen och för att ta upp avgiften. 

Foto: Anna Hållams 

 Erikshjälpen är en barnrättsorganisation vars uppdrag är att minska fattigdom och utsatthet genom att främja barnets rättigheter och skapa hopp och hållbarhet. Vi fokuserar främst på barns rätt till skola och utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Det vi gör kan i enkla ordalag kallas välgörenhet eller att vi är en hjälporganisation, men vi gör mer än så – vi bidrar till en mer hållbar värld. För oss handlar hållbarhet om att tillgodose dagens behov och hjälpa människor till en dräglig levnadsstandard utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Erikshjälpen har 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige (FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsförening). Genom att donera till Erikshjälpen eller köpa en gåva eller present i vår gåvobutik gör du skillnad och stödjer välgörande ändamål i Sverige och runt om i världen. Du bidrar till hållbar utveckling och att barn som lever i utsatthet får ett bättre liv, både nu och i framtiden.