fbpx

Lektioner från flyttbara skolor räddar ungas utbildning

Videolektioner från skolor som stöttas av Erikshjälpen distribueras nu till högstadieelever i hela Bangladesh, för att möjliggöra fortsatt utbildning under coronakrisen.

För att minska smittspridningen av coronaviruset har samhället i Bangladesh stängts ner, vilket innebär att miljontals barn inte kan gå till skolan. Kanske lite oväntat är det högstadieskolorna i ett avlägset och marginaliserat område i Jamunaflodens delta som nu kan hjälpa resten av skolorna i Bangladesh att fortsätta erbjuda sina elever utbildning.

På sandöar i Jamunafloden arbetar Erikshjälpen och Erikshjälpens partnerorganisation Friendship med flyttbara skolor. Att skolorna måste gå att flytta beror på att öarna snabbt kan översvämmas eller eroderas av det forsande vattnet. Livet på öarna är hårt och många familjer lever i fattigdom.

Nu har skolmyndigheterna i Bangladesh valt att distribuera Friendship-skolornas lektioner över hela landet

I de flyttbara skolorna finns både primary school och secondary school. Eftersom det varit svårt att rekrytera kompetenta lärare till secondary school, motsvarande högstadiet, i detta avlägsna område har skolorna försetts med solpaneler och videoskärmar – så att eleverna kan ta del av inspelade, digitala lektioner med några av de bästa lärarna från fastlandet. Skolresultaten bland eleverna har varit höga, med betyg betydligt över rikssnittet i Bangladesh.

När nu cirka tio miljoner högstadieelever tvingas stanna hemma från skolan har skolmyndigheterna i Bangladesh valt att distribuera Friendship-skolornas lektioner över hela landet, via den statliga tv-kanalen samt en youtubekanal länkad till skolmyndighetens digitala studieportal. På det viset kan utbildningen fortsätta, även om elever inte får vara i den fysiska skolan. Just nu är tidsplanen att skolorna ska kunna öppna igen i september 2020, men osäkerheten kring hur stor påverkan coronaviruset kommer ha i Bangladesh till hösten är stor. Säkert är däremot att ju längre en elev missar skolgången desto större risk är det att den inte kommer tillbaka igen. Och det innebär att den ungdomen förlorar en stor del av de framtidsmöjligheter som en genomförd utbildning hade inneburit, vilket gör att risken att hamna i utanförskap och fattigdom ökar. Att utbildningen kan fortsätta digitalt för en stor andel elever är därför jätteviktigt både för enskilda individer men också för hela landets framtid.

Hjälp barn som drabbas av coronakrisen!

Även för högstadieeleverna i Jamunadeltat, som redan sedan tidigare använder de digitala lektionerna, ser vardagen annorlunda ut på grund av coronakrisen. Många saknar tillgång till bra internetuppkoppling, vilket gör det svårare för dem att studera hemifrån. Friendships personal håller kontakt med ungdomarna via telefon. De skapar också små studiegrupper med elever, som träffas utomhus, och personalen kämpar för att eleverna ska fortsätta utvecklas och lyckas med sina studier, trots allt.

Bilden är tagen i en av de flyttbara skolorna innan coronavirusets utbrott.