fbpx

Katastrofal situation för barn i Myanmars flyktingläger

Var tredje barn i flyktinglägren i norra Myanmar har självskadebeteenden. 60 000 barn lever under katastrofala förhållanden och många utsätts för övergrepp och känner stor hopplöshet, det visar en kartläggning som Erikshjälpen tillsammans med lokala partners har gjort.

– Den här situationen har pågått i nio år nu. Vi får ta del av hur barns rättigheter gång på gång kränks. Barn som är osynliga för omvärlden. Covid-19 har dessutom ytterligare förvärrat hälsosituationen. Ju längre detta pågår desto mer signalerar vi till dessa barn att det inte finns något hopp om förändring, säger Peter Toftgård, programchef internationellt Erikshjälpen.

Barn som är osynliga för omvärlden

Sedan 2011 har det pågått en väpnad konflikt i Kachin och norra Shanstaten i Myanmar. 120 000 människor har fördrivits från sina hem och blivit internflyktingar. Barnen drabbas extra hårt av konflikten. Erikshjälpen har tillsammans med lokala partnerorganisationer i Myanmar gjort en kartläggning för att undersöka barnens situation. I den nya rapporten ”Children under threat” vittnar barn från Kachin och norra Shanstaten om att de blir utsatta för våld, sexuell exploatering, diskriminering och barnarbete. 703 personer har intervjuats vid kartläggningen, varav 56 procent barn.

Hopplöshet leder till missbruk

– Vi känner till våra rättigheter. Men, i verkligheten har vi inga rättigheter, så det är fler och fler vuxna och barn som blir besvikna. Det är ett ökat antal barn som börjat använda droger, säger en kille som intervjuats.

Många barn uppger att de känner sig djupt sorgsna och har ett högt inre lidande. En tredjedel av barnen kan inte hantera sina problem utan att skada sig själva. Barn från flera flyktingläger berättar att deras föräldrar missbrukar droger eller alkohol, vilket gör förhållandet hemma mycket svårt. Tjugo procent av barnen uppger att de inte uttrycker sina känslor för sin familj och andra vuxna.

Våld och människohandel

Många barn utsätts för våld av föräldrar eller andra vuxna. Barn som rör sig utanför lägren blir ofta utnyttjade i barnarbete och pojkar berättar att de är rädda för att tvångsrekryteras till militären. Flickor berättar om sexuella trakasserier och övergrepp. Det förekommer också människohandel av flickor till Kina.

Var med i kampen för barns rättigheter!

Eller swisha en gåva till 900 92 83

Den här situationen berör omkring 60 000 barn. I rapporten föreslås en rad åtgärder för att skydda dem och ge dem den trygghet de har rätt till. I flyktinglägren behövs bland annat insatser för att stärka familjer, avnormalisera våld mot barn och minska den utbredda narkotikaanvändningen. Men en förutsättning för att kunna göra dessa åtgärder är att humanitära organisationer får större möjlighet till tillträde att arbeta i dessa områden.

– Vi på Erikshjälpen vill särskilt lyfta vikten av att lyssna till barnens röster och inkludera dem och göra dem delaktiga i beslut som berör deras behov, situation och intressen, säger Peter Toftgård, programchef internationellt Erikshjälpen.

Här kan du läsa hela rapporten.