Hönor ger hopp om framtiden

En höna ger inte barn skolgång. Några getter eller får hindrar inte barnarbete. Men de kan vara helt avgörande för att fattiga mammor och pappor ska kunna skicka sina barn till skolan istället för till fabriken eller gruvschaktet.

Det hörs ett mjukt kacklande från familjen Paguindbambas gård. Yngsta dottern Franceline kommer fram med en unghöna i famnen, som hon stolt visar upp. Hönan är en av många kycklingar som kläckts på gården den senaste tiden.

– Min familj fick nio hönor och en tupp. Sedan dess har hönorna fått kycklingar och jag har kunnat sälja runt 60 av dem. Inkomsten har gjort att jag har råd att betala barnens skolavgifter och för en tid sedan hade vi råd att köpa nya kläder till alla barnen, säger pappa Amado Paguindbamba.

Drabbade av torka

Byn där familjen bor ligger i Burkina Faso, i kommunen Arbollé. Amado och hans fru Clementine har tidigare försörjt sig på odling, men på grund av de senaste årens torka har det inte funnits pengar till ens familjens grundläggande, dagliga behov. Och inga pengar till barnens skolgång.

Men så fick familjen stöd genom ett projekt som drivs av Erikshjälpen och partnerorganisationen ODE. Projektet handlar om att stärka familjers kapacitet att klara av kriser, naturkatastrofer och klimatförändringar. Att hjälpa föräldrar hitta ny försörjning är en viktig del, för att familjer ska få mat på bordet och för att slå vakt om barns rättigheter.

Vår familj är gladare nu än vi var förut

Familjen Paguindbamba är en av 200 familjer som fått stöd genom projektet. Hönsuppfödningen har blivit en viktig inkomstkälla.

– Vår familj är gladare nu än vi var förut, säger pappa Amado Paguindbamba.

 

Alternativa grönsaker

Amado och Clementine har fått utbildning i hur man bäst tar hand om hönor, hur man kan använda hönsgödsel till odlingarna och om alternativa grödor som inte behöver lika lång tid på sig för att växa klart.

– Nya odlingstekniker tillsammans med hönsuppfödningen gör att vi kan klara oss bättre i framtiden, säger Amado Paguindbamba.

Äldsta sonen Oumarou, 13 år, berättar att alla syskonen går i skolan eller förskolan, utom Hermann och Franceline som är för små. Han tycker bäst om idrotten och de kulturella inslagen i skolan.

– Jag gillar att spela fotboll och att dansa. Mattelektionerna är svåra, så dem tycker jag inte så mycket om, säger Oumarou.

Hälften av tioåringarna hoppar av

Erikshjälpen arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet. Att leva i fattigdom är särskilt förödande för barn. De kan tvingas arbeta eller giftas bort tidigt. Då går barnen miste om sin barndom och sin skolgång. I dag är det bara 53 procent av barnen i Arbollé som går kvar i skolan när de fyller tio år.

Barndomen är viktig för resten av livet och den kommer inte igen

– Fattigdom gör att barns utveckling hämmas på många olika sätt och hindrar barn att få sina rättigheter tillgodosedda. Barndomen är viktig för resten av livet och den kommer inte igen. Om ett barn har missat hela sin skolgång är det sällan barnet får en andra chans att tillgodogöra sig grundläggande utbildning. Då är risken stor att barnet också som vuxen kommer att leva i fattigdom, med begränsade möjligheter att kunna påverka sitt liv och välja sin framtid, säger Anna- Lena Gell, Erikshjälpens programkoordinator för Västafrika.

När Erikshjälpen ger stöd till familjers försörjning sker det alltid som en del av ett större arbete där en viktig aspekt också är att öka kunskapen om barns rättigheter.

– Det är viktigt att de inkomsthöjande insatserna kommer barnen till del. Genom utbildning och nära uppföljning av stödet till familjerna börjar fler vuxna se värdet av och prioritera barns rätt till exempelvis utbildning, säger Anna-Lena Gell.

Drömmer om studier

För Amado Paguindbamba i Arbollé är det självklart att satsa på barnens framtid.

– Jag drömmer om att utöka hönsuppfödningen så att jag kan ha råd att låta barnen studera vidare, säger han.