fbpx

För Ukrainas barn

”Det stora engagemanget för ukrainska barn och familjer på flykt är helt fantastiskt. Vi är tacksamma för att så många vill vara med och bidra till de akuta hjälpinsatser som Erikshjälpen gör i Ukraina och i grannländerna Moldavien och Rumänien”, säger Erikshjälpens generalsekreterare Daniel Grahn.

Sedan kriget i Ukraina startade har personalen på Erikshjälpens regionkontor jobbat tätt tillsammans med lokala partnerorganisationer för att hjälpa och skydda barn och familjer. Inne i Ukraina har människor i skyddsrum fått mat, hygienartiklar och annat som behövs för att överleva och klara de basala behoven.

Familjer som flytt och tvingats lämna allt har fått pengar för att kunna köpa det mest nödvändiga. Erikshjälpens partner har också upprättat en stödlinje, dit människor kan vända sig för att få psykosocialt stöd eller information om vad som händer i landet.

– Människor har varit med om väldigt svåra saker, de har hört och sett bombningar och beskjutning. Många upplever posttraumatiska stressyndrom och mår väldigt dåligt. Det finns ett stort behov av stöd till drabbade personer, säger Sara Andersson, humanitär koordinator på Erikshjälpens internationella programavdelning.

I grannländerna Moldavien och Rumänien har Erikshjälpens fokus från krigets början varit att tillsammans med lokala partners ge psykosocialt stöd och socialhjälp.

– Det kan handla om att se till att människor får stöd av psykolog och att ordna trygga aktiviteter och lekar för barnen, som gör att de får ett andrum från det svåra de varit med om. Det handlar också om att hjälpa familjer få kunskap om vilka dokument de behöver fylla i, vad det innebär att komma till ett nytt land, vilka rättigheter de har och vad de ska akta sig för, säger Sara Andersson.

Risken för att flyktingar – och i synnerhet ensamkommande barn – ska utsättas för trafficking eller annat utnyttjande är stor. Därför är det viktigt att flyktingar registreras.

– Är man registrerad är det mindre risk att man hamnar i en traffickingsituation eller av någon annan anledning försvinner i det land man kommit till, säger Sara Andersson.

Stötta barnen alla dagar!

Situationen för Ukrainas befolkning har berört många svenskar. Till Erikshjälpen har både nya och gamla givare hört av sig för att fråga hur de bäst kan hjälpa. Många har gett generösa gåvor och i Erikshjälpen Second Hands butiker har många kunder valt att runda upp sina köp, till förmån för ukrainska familjer på flykt.

– Det är personer i alla åldrar och från olika delar av Sverige som på olika sätt är med och bidrar till Erikshjälpens insatser. Många företag har valt att skänka pengar och att även starta egna insamlingar. Många privatpersoner har också tagit fina initiativ för att samla in pengar, inte minst barn, säger Daniel Grahn.

När denna text skrivs finns inga tecken på att kriget i Ukraina är nära ett slut. Erikshjälpen förbereder sig på att långsiktigt hjälpa ukrainska barn och familjer.

– I en sådan här kris är det lätt att man bara tänker på nuet, hur man kan hjälpa i den akuta fasen, men det är viktigt att redan från början ha ett längre perspektiv. Vi ser att det finns tre delar i det stöd Erikshjälpen kan ge. Det handlar om att i det akuta skedet rädda liv, att underlätta mottagande och integration i grannländer och även i Sverige, samt att bidra till återuppbyggnad och att människor i Ukraina kan komma tillbaka till en mer stabil tillvaro, säger Sara Andersson.

Kriget i Ukraina påverkar även människor i helt andra delar av världen. Delar av Afrika lider just nu av en mycket allvarlig och långvarig torka. Vanligtvis importerar de drabbade länderna spannmål från Ukraina och Ryssland, men eftersom det inte är möjligt nu är det svårt för många människor att få tag på mat. Priserna på den mat som finns att köpa skjuter i höjden och risken för svält är stor.

– Erikshjälpen har inlett flera humanitära insatser i de områdena och gör vad vi kan för att hjälpa också där, säger Sara Andersson.

Stort till alla er som varit med och möjliggjort våra insatser!