Flyttbara skolor – tillsammans med Världens Barn – säkrar utbildning

Om det inte hade varit för de flyttbara skolorna, som snabbt kan monteras ner när en översvämning hotar, hade många barn på öarna i Jamunadeltat, Bangladesh, gått miste om den utbildning de enligt barnkonventionen har rätt till.

– Min familj har tvingats flytta två gånger på grund av översvämningar, berättar Sumi Akter.

Sumi är elva år och bor med sin mamma, pappa och sina fem syskon i ett litet hus på en av de många sandöarna i Jamuna-deltat i Bangladesh. Sandöarna förändras och kan helt försvinna på grund av att vattnet rör sig. Området drabbas ofta av tunga monsunregn, som blivit allt mer oförutsägbara på grund av klimatförändringarna. På öarna finns knappt någon av den samhällsservice som finns på fastlandet och området är mycket eftersatt när det gäller utbildning.

Om inte den här skolan hade funnits hade jag inte fått någon utbildning

Sumi Akter tycker om att bo i Jamunadeltat, det är en vacker plats. Men det är också en plats som hon långtifrån kan ta för given.

– Vi den senaste översvämningen flyttade vi till ön mittemot, då flyttade vi alla saker och våra kor och getter med båt. Vi förlorade en hel del då. Det kändes sorgligt, säger hon.

Skolan som Sumi går i är flyttbar, med byggnader utvecklade av Erikshjälpens samarbetspartner Friendship för att snabbt kunna monteras ner och byggas upp på nya platser. Världens Barn är med och möjliggör de flyttbara skolorna genom att en del av kampanjens insamlade medel går till projektet, via Erikshjälpen.

– Om inte den här skolan hade funnits hade jag inte fått någon utbildning. Då hade jag varit hemma och hjälpt mamma med hushållsarbetet, säger Sumi.

Sumis nuvarande skola flyttade senast 2018, innan dess var den på samma ö under fyra år. Skolan har runt 250 elever, från förskoleklass till nian. För eleverna som går i secondary school sker en stor del av undervisningen genom inspelade videolektioner med duktiga lärare från fastlandet. Genom solpaneler på skolorna blir det möjligt.

Utbildning är viktig för att barnen på öarna i framtiden ska kunna få ett jobb som ger en trygg inkomst och hjälper dem att ta sig ur fattigdomen. När flickor får fortsätta i secondary school motverkar det också att de gifts bort tidigt.

– När jag blir stor vill jag bli läkare. Jag vill kunna hjälpa människor här i byn, säger Sumi Akter.

Mer om det här projektet kan du läsa på Världens Barns hemsida.

Foto: Caroline Karlsson