Flera katastrofinsatser under sommaren

När katastrofer inträffar kan Erikshjälpen, tack vare katastroffonden, agera snabbt. Under sommaren har vi gjort katastrofinsatser i Uganda, Bangladesh och Kambodja. 

Inbördeskrig i Sydsudan, allvarliga översvämningar i Bangladesh och brand i ett slumområde i Kambodja. Det är tre olika katastrofer som inträffat under loppet av bara några månader. Erikshjälpen har, via lokala samarbetsorganisationer, gjort olika typer av insatser för att stötta de drabbade.
− Utmärkande för de här katastroferna är att de inträffat på platser där vi redan finns och har pågående samarbeten med olika organisationer. Det har gjort att vi kunnat agera snabbt, och med en respons som är anpassad efter målgruppens behov, berättar Sara Bergqvist som är koordinator för Erikshjälpens humanitära arbete.

I Uganda handlar insatserna om att stötta människor som flytt undan det inbördeskrig som åter blossat upp i grannlandet Sydsudan. Tusentals familjer har tvingats fly till norra Uganda, där de lever under mycket tuffa förhållanden i flyktingläger.  Erikshjälpen bidrar med mat och ser till att fler familjer får tillgång till vatten och sanitet för att motverka spridning av sjukdomar.

I nordöstra Bangladesh har allvarliga översvämningar gjort att många redan fattiga familjer tvingats lämna sina hem.  Minst 250 000 hus har förstörts eller skadats. Här har Erikshjälpen bidragit med matpaket och installerat tillfälliga latriner. En större humanitär insats kommer också att genomföras med hjälp av medel från Sida.

Den 28 juni började det brinna i ett slumområde i Kambodja där Erikshjälpen arbetar via den lokala organisationen Sunshine. Sammanlagt brann 33 hus ner och över 60 familjer är drabbade.
− Genom att bidra med mat och pengar så att de kan bygga upp sina hus igen hjälper vi dem att komma ur krisen, säger Sara Bergqvist.