Familjer får mat och vatten

Efter att second hand-butikerna skänkte sina dagskassor till hjälp för svältdrabbade i Östafrika är insatserna igång.

2 200 hushåll får ökad tillgång till mat och vatten och 100 ammande mödrar får näringstillskott.

Det är två insatser som påbörjats denna månad och fler insatser är på gång.

På grund av den allt mer akuta situationen i östra Afrika valde ett 50-tal av Erikshjälpen Second Hands butiker att lördagen den 1 april skänka sina dagskassor till insatser för människor som drabbats av torkan. Totalt resulterade dagskassorna i drygt 2 miljoner kronor.

Erikshjälpen finns, genom samarbetspartners, sedan tidigare på flera platser i de drabbade områdena i Kenya och Sydsudan och trappar nu upp insatserna. Flera församlingar och föreningar som Erikshjälpen Second Hand driver butiker tillsammans med stöttar också ytterligare insatser.