fbpx

Upprop om human asyllag

Inom kort kommer EU fatta beslut om ett nytt gemensamt asylsystem. Flera av förslagen riskerar att kraftigt försämra flyktingars rättigheter och skydd. Därför manar nu tio organisationer, däribland Erikshjälpen, till ett folkligt upprop för att påminna Sveriges migrationsminister om vikten av att stå upp för ett humant asylsystem.

I det gemensamma asylsystem som ska antas av EU, finns bland annat förslag som vill förbjuda permanenta uppehållstillstånd i alla medlemsländer och förslag som strider mot FN:s flyktingkonvention. Om förslaget går igenom innebär det att Sverige inte kommer kunna återgå till ordinarie, mer humana lagstiftning som gällde fram till sommaren 2016.

 

– Sverige kan bättre och de förhandlingar som just nu pågår i EU riskerar att sabotera möjligheterna att återgå till en human och smart migrationspolitik. För oss som barnrättsorganisation blir detta extra viktigt. Permanenta uppehållstillstånd är oerhört viktiga för barns möjligheter att känna trygghet och kunna drömma om framtiden, säger Mattias Ingeson, Erikshjälpens biträdande generalsekreterare.

Stå upp för en #humanasyllag. Gå in på www.humanasyllag.se och skriv under för att Sverige inte ska försvaga asylrätten!

Uppropet riktar sig till Sveriges regering och migrationsminister Heléne Fritzon som just nu förhandlar om EU:s gemensamma asylsystem.

Uppropet kräver att det nya asylsystemet:

  • inte ska försvaga asylrätten eller bryta mot internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna
  • inte ska hindra Sverige från att återgå till vår ordinarie asyllagstiftning med möjlighet till permanenta uppehållstillstånd

Organisationerna som står bakom uppropet #humanasyllag är förutom Erikshjälpen också Rädda Barnen, Svenska kyrkans internationella arbete, Individuell människohjälp, Sveriges Kristna råd, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Islamic Relief Sverige, LSU, Caritas Sverige och Läkare i Världen. Dessa organisationer är medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för migration och utveckling. Arbetsgruppen är en del av CONCORD Sverige, en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.