Erikshjälpen säkrar barns hälsa och trygghet

Stängda skolor och inställda aktiviteter. Corona-krisen slår hårt mot barn i alla länder där Erikshjälpen verkar. Nu pågår arbetet för att intensifiera insatser som bidrar till att minska smittspridningen. Men också för att skapa trygghet för de barn som befinner sig i en tillvaro där allt satts på paus.

Det är med stor oro som Erikshjälpen nu följer utvecklingen i sina programländer.

– En snabb smittspridning i länder med bristfällig sjukvård skulle kunna få enorma konsekvenser. Därför är det så viktigt med det förebyggande arbetet, och att det görs nu innan spridningen har gått för långt. Våra partnerorganisationer på plats har lång erfarenhet av att jobba med upplysningsarbete kring hälsa och hygien. Och kan snabbt ställa om för att intensifiera det arbetet. En omställning som nu är igång, säger Peter Toftgård, chef för Erikshjälpens internationella programavdelning.

 

Bli Månadsgivare nu!

Stötta barns rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd.
JA! Klicka här.
(Bankens formulär för autogiro öppnas i ett nytt fönster. Minsta belopp 100 kr)

 

Erikshjälpen har verksamhet i 16 länder, inklusive Sverige. Trots att utbrotten av coronaviruset i merparten av dessa länder hittills har varit måttliga, har en majoritet av länderna valt att stänga skolor och begränsa rörelsefriheten för sin befolkning.

Detta får direkt effekt på en stor del av verksamheten i Erikshjälpens projekt. När skolor stängs, försvinner också möjligheten att samla barn i exempelvis läxhjälpsgrupper och barnrättsklubbar.

Det är viktigt att försöka skapa en så normal vardag för barnen som det bara går

– Det drabbar tyvärr de redan särskilt utsatta grupper som vi arbetar med. För vissa barn är skolan och de aktiviteter vi arrangerar efter skoltid den enda trygga platsen att vara på och också en plats där man kanske får dagens enda mål mat. Även om många skolor erbjuder digital undervisning, har barn från exempelvis romska bosättningar väldigt begränsad tillgång till datorer och internet, vilket gör att klyftan mellan barn ökar ännu mer, säger Cezar Gavriliuc, vid Erikshjälpens regionkontor i Rumänien.

Förutom att stärka insatserna kring att barn ska få lära sig om hur de kan minska spridningen av corona-viruset, anpassas nu också verksamheten för att fortsatt kunna skapa trygghet kring barnen.

– Det är viktigt att försöka skapa en så normal vardag för barnen som det bara går. När man i projekten inte längre kan möta barnen i skolan eller i större samlingar får man tänka på ett annat sätt; göra hembesök, träffa barnen i mindre grupper eller kommunicera via digitala plattformar när det är möjligt, säger Peter Toftgård.

Vi är glada över att kunna bidra med vårt arbete

I Sverige står Folkhälsomyndigheten fast vid uppmaningen att skolor och förskolor ska hållas öppna, något som välkomnas av Erikshjälpen.

– Som barnrättsorganisation ser vi med stor oro på de konsekvenser som kommer att drabba barn om skolorna och alla aktiviteter på fritiden stängs ned. Alla barn kan inte få stöd med skolarbetet hemma. Var får de stöd då? Myndigheten uppmanar också till fortsatta idrottsaktiviteter för barn och unga, och vi är glada över att kunna bidra med vårt arbete Football For All som fortfarande är i gång, säger Birgitta Johansson, chef för Erikshjälpens Sverige-avdelning.