fbpx

Erikshjälpen på plats i Östafrika: ”För få aktörer svarar på behovet”

Befolkningen i Östafrika svälter och bland de värst drabbade är barnen. Erikshjälpen fortsätter att sätta in humanitärt stöd i flera av de mest utsatta områdena – där upp till 40 procent av de yngsta barnen är undernärda.

Alarmerande undernäringssiffror, kor så magra att de inte orkar gå till vattendragen och som i brist på bete matas med uppgrävda rotknölar. Barn som i stället för att skickas till skolan, sänds ut för att valla boskap långt, långt hemifrån. Matransoner som ska tillfalla de minsta, men som i akut brist på föda fördelas mellan hela familjer och byar.

Det är några av de verklighetsskildringar som Nils Lindh, Erikshjälpens programkoordinator för humanitära insatser, återvänder hem med efter att nyligen ha besökt Marsabit- och Turkana-regionerna i nordvästra Kenya.

Här har det på vissa håll inte regnat på över två år. Den ihållande torkan har orsakat en extrem situation, där många familjer förlorat sina boskap och där vatten får hämtas långväga ifrån; ur samma dammar och pölar som djuren dricker och där människor också tvättar både sig själva och sina kläder.

– Situationen är akut och det är allt för få aktörer som svarar på behovet, säger Nils Lindh.

Erikshjälpen är en av dem som gör det. I de här regionerna samarbetar man med tre lokala partnerorganisationer och har satt in humanitärt stöd i flera omgångar. Just nu handlar insatserna om att distribuera mat och vatten till människor i utsatta byar och där också undersökningar genomförs för att identifiera undernärda barn och mödrar och få dem under behandling.

– I exempelvis den västra delen av Turkana-regionen är det i dagsläget bara vår partner AICHM och Röda Korset som gör den här typen av insatser. Tack vare de här undersökningarna kan vi identifiera de akut undernärda barnen och se till att de får behandling eller kosttillskott. Barnen som ”bara” är undernärda hamnar inte under samma tillsyn utan förväntas kunna klara sig på matransoner från FN:s livsmedelsprogram WFP. Men eftersom det saknas mat i hushållen blir detta mat som används till alla i stället för att komma barnen till del. Där ser vi ett stort problem, säger Nils Lindh.

Barn i förskolor och skolor ska få mat de dagar de är i skolan, men i dagsläget saknas detta ofta.

– Om barnen får mat i skolan blir det attraktivt för föräldrar att skicka dem dit. Annars finns risken att barnen i stället måste ta hand om de boskap som finns kvar och ge sig iväg väldigt långt med dem, vilket i sig också är farligt för dem.

Hur ser framtiden ut i den här regionen?

– De här områdena är hårt drabbade av klimatförändringarna, vilket gör växlingarna mellan torra och regniga perioder svårare att förutse. Just nu har det kommit en del regn i några av de berörda områdena så där finns det en del bete, men familjerna har ju få eller inga djur kvar. I andra områden har regnen uteblivit helt.

– Det kommer att dröja länge innan människorna här har hämtat sig, så det finns en stor nöd att svara på, både för att rädda liv och för att bidra till barnens utveckling och inlärning, säger Nils Lindh.

Vill du hjälpa oss att hjälpa fler? Swisha ÖSTAFRIKA till 900 92 83. Vill du ge din gåva på annat sätt finns fler valmöjligheter här.