Erikshjälpen på MR-dagarna

Erikshjälpen är på plats på Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö, som pågår 17-19 november. Den fråga som är i fokus i Erikshjälpens monter är ”Var finns barnets rättigheter i migrationspolitiken?”

Erikshjälpen ser mycket allvarligt på utvecklingen av migrationspolitiken i Europa och Sverige. Kraftiga inskränkningar av asylrätten förvärrar situationen för människor på flykt, varav många är barn. Barn och ungdomar som flytt till Sverige far också illa av de nya reglerna och har svårt att känna sig trygga.

Erikshjälpen anser att Sverige bör ompröva sin politik och säkra människors väg till skydd, vidga asylskälen och återinföra permanenta uppehållstillstånd, att Sverige bör möjliggöra familjeåterförening för alla barn och omedelbart stoppa utvisningar av ungdomar till Afghanistan.

Läs mer om Erikshjälpens ställningstagande här: Var finns barnets rättigheter i migrationspolitiken – MR-dagarna 2016.

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Där möts bland annat forskare, myndighetsanställda, politiker, organisationsrepresentanter och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. MR-dagarnas syfte är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta frågor om mänskliga rättigheter högre upp på den politiska dagordningen.

Taggar:,