Erikshjälpen och IF Elfsborg skapar glädje – tillsammans

Barn och unga med funktionsnedsättningar ska ges samma möjlighet att delta i föreningslivet som andra barn. Det menar barnrättsorganisationen Erikshjälpen som stöder IF Elfsborgs initiativ att starta fotbollsträningar specifikt för denna grupp. Under onsdagskvällen gick startskottet för ”Glädje Tillsammans” på Ryda Sportfält i Borås.

Alla barns sociala inkludering och delaktighet är en prioriterad fråga för barnrättsorganisationen Erikshjälpen.

Sedan tre år tillbaka har organisationen ett samarbete med IF Elfsborg där man bland annat ger ekonomiskt stöd för att ungdomar i socioekonomiskt utsatta situationer ska kunna delta i sommarlägret ”Camp Elfsborg”. Nu utvecklas detta samarbete ytterligare med nysatsningen ”Glädje Tillsammans” – en verksamhet speciellt riktad till ungdomar med funktionsnedsättningar, som också Borås stad stöder.

– Dessa ungdomar har en lägre andel föreningsaktiva jämfört med andra. Samtidigt vet vi att ett deltagande i föreningsliv är både förebyggande för att inte hamna i riskbeteenden och gynnsamt för skolresultaten, säger Birgitta Johansson, programchef för Erikshjälpens Sverigeavdelning.

Erikshjälpen bidrar med material till verksamheten ”Glädje Tillsammans” och ger också särskilt stöd till dem som av socioekonomiska skäl annars inte skulle kunna delta.

”Det finns många idrottsföreningar som gör ett fantastiskt arbete för integration och inkludering av alla barn. Detta är något som Erikshjälpen vill uppmuntra.”

Fokus kommer inte att ligga på att tävla eller vinna, utan enbart på att ha roligt och skapa relationer. På onsdagskvällen genomfördes den första träningen på Ryda Sportfält i Borås. Flera som i förväg visat intresse hade inte möjlighet att vara med vid detta första tillfälle men tre tappra ungdomar fanns på plats för att träna medan regnet öste ner.

– IF Elfsborg arbetar nu brett med att besöka skolor och andra mötesplatser för att sprida informationen om att verksamheten är igång. De gör ett jättebra arbete för att nå ut till målgruppen, säger Birgitta Johansson.

Erikshjälpen får in allt fler ansökningar om stöd till förmån för barn som av socioekonomiska skäl inte kan delta i fritidsaktiviteter.

– Det finns många idrottsföreningar som gör ett fantastiskt arbete för integration och inkludering av alla barn. Detta är något som Erikshjälpen vill uppmuntra.