Erikshjälpen med på Gröna Listan

Demokratiskt, ekonomiskt välskött och transparent mot givarna. Erikshjälpen klarar Givarguidens granskning av ideella välgörenhetsorganisationer och placerar sig på Gröna Listan.

Givarguiden granskar årligen över 200 ideella välgörenhetsorganisationer genom att titta på hur demokratiska de är sin struktur, hur deras ekonomiska redovisningar ser ut samt hur transparenta de är mot sina givare. De som får godkänt på alla parametrar hamnar på Gröna Listan och Erikshjälpen är en av de organisationer som placerar sig där. *

* Stiftelser som får godkänt, likt Erikshjälpen, tilldelas betyget Grått istället för Grönt, då stiftelser (till skillnad från föreningar och trossamfund) sällan har medlemmar, årsmöten eller demokratiskt valda styrelser och givarinflytandet därmed inte kan bedömas. Det påverkar dock inte placeringen på Gröna Listan.