fbpx

Erikshjälpen inleder humanitär insats i Afghanistan

Afghanistan befinner sig i en humanitär nödsituation. Därför inleder Erikshjälpen nu en hjälpinsats i Afghanistan med syfte att rädda liv och ge barn och deras mammor livräddande primärvård.  I landet bor 3,2 miljoner barn som är drabbade av undernäring och riskerar svält.

Afghanistan har drabbats hårt av torka och enligt FN riskerar halva Afghanistans befolkning att inte ha tillräckligt att äta nu när vintern kommit. Mer än 65 000 personer beräknas nås av insatsen som handlar om att ge livsviktig vård och att bekämpa svält och undernäring, med fokus på barn under fem år och deras mammor. Insatsen är väl samordnad och genomförs i provinsen Kandahar med andra aktörer för att säkerställa att de med störst behov ska kunna nås.

Erikshjälpen genomför insatsen genom ett samarbete med organisationen Medair. Medair har lång erfarenhet av humanitärt arbete i krisdrabbade områden och har funnits på plats i Afghanistan sedan 1996. UNOCHA uppskattade i december 2020 att 18,4 miljoner människor skulle behöva akut humanitär hjälp under 2021. 718 000 av de bor i provinsen Kandahar.

– Med denna insats går vi in och ger humanitär hjälp rakt in i en situation med otroligt stora behov. Vi riktar ett hälsostöd till barn och deras mammor vilket är helt i linje med det vi som organisation vill prioritera. Genom vårt samarbete med Medair får vi en möjlighet att bredda vårt arbete till områden med akuta behov där vi inte redan har ett pågående långsiktigt arbete, säger Anders Malmstigen, internationell programchef för Erikshjälpen.

Erikshjälpens insats i Afghanistan innebär stöd till lokala hälsokliniker som tillhandahåller primärvård. Sjukvårdssystemet i landet håller på att kollapsa efter talibanernas maktövertagande och därför behövs extra stöd. En viktig del av insatsen handlar om tidig identifiering och behandling av undernäring bland barn under fem år och gravida och ammande kvinnor. Andra delar av insatsen ger även tillgång till vård i samband med graviditet och förlossning samt den grundvaccinering av barn under fem år som är så viktig.

Erikshjälpen kommer att bidra med 1 miljon kronor in i en större insats som omfattar totalt cirka 6 miljoner kronor.

Stötta barn i katastrofer!

Bakgrund:

Bakgrunden till nuvarande kris är många år av konflikt, svår torka under 2018 följt av negativa effekter av COVID-19 samt ny torka nu. Detta följdes av en svår ekonomisk kris som en effekt av det internationella samfundets reaktion på talibanernas övertagande av makten i Afghanistan i augusti 2021. Landet har drabbats av många problem och konflikter ändå sedan Sovjetunionen gick in landet med sina trupper 1979 vilket ledde till ett svårt inbördeskrig med stor flyktingproblematik som har återverkningar på situationen idag.

Bild: Tvååriga Marwa äter en Plumpy’nut (ett livsmedel baserat på jordnötter) på en av Medairs hälsokliniker i Kandaharprovinsen.

Foto: ©Medair