fbpx

Erikshjälpen Framtidsverkstad startar i Borlänge

För att utöka stödet till barn, unga och familjer, samt bidra till integration och delaktighet, startar nu Erikshjälpen Framtidsverkstad i Borlänge. Arbetet kommer att utgå från Erikshjälpens second hand-butik och ska bidra till en meningsfull fritid för barn och unga, stärka barns möjligheter att lyckas i skolan, uppmuntra sociala initiativ samt bygga broar mot arbetsmarknaden.

– Konceptet Erikshjälpen Framtidsverkstad bygger på kraften i att samverka lokalt, att vi kan lösa många av samhällets utmaningar när vi arbetar koordinerat tillsammans med andra aktörer. En del i projektet innebär att skapa forum för målgrupperna att göra sina röster hörda, att påverka och att själva vara delaktiga i utvecklingen av sitt bostadsområde, säger Hanna Löfstrand, programkoordinator för Erikshjälpen Framtidsverkstad.

En stor del av arbetet kommer att fokuseras till Jakobsgårdarna, ett bostadsområde med utmaningar kopplat till socialt utanförskap.

Utformas tillsammans med deltagarna
Erikshjälpen Framtidsverkstad ska, i samverkan med boende i området och lokala aktörer, genomföra insatser för att främja ett integrerat samhälle. Arbetet leds av Erikshjälpens Sverigeavdelning och Erikshjälpen Second Hands butik blir ett nav i arbetet. Butikens lokaler kommer användas till olika aktiviteter utformade tillsammans med deltagarna själva, som syftar till att öka samhörigheten och skapa möjligheter och framtidstro. På detta sätt kan butiken ytterligare utvecklas som en arena där människor möts, bygger sociala nätverk och växer på ett personligt plan.

– Det känns jättebra att vi också agerar lokalt i Borlänge, för att stötta barn och familjer. Vi vill – tillsammans med våra befintliga och nya samarbetspartners – vara med och utveckla och förbättra förutsättningarna så att fler barn, unga och vuxna kan nå sin fulla potential, säger Anders Larsson, butikschef Erikshjälpen Second Hand i Borlänge.

Projektledare rekryteras inom kort
I dagarna kommer rekryteringen av en lokal projektledare att påbörjas. Projektledaren har sedan till uppgift att börja bygga relationer både till boende i Jakobsgårdarna och till olika aktörer som redan verkar och finns i området, för att undersöka vilka behov som finns och på så sätt landa i vad Erikshjälpen Framtidsverkstad kan bidra med gällande aktiviteter för barn och unga samt arbetsmarknadspolitiska insatser för föräldrar. Genom samarbete med Borlänge kommun och andra aktörer från civilsamhälle, myndigheter och näringsliv vill Erikshjälpen skapa ett lokalt ägandeskap och därmed göra projektet mer långsiktigt och hållbart.

Läs mer om Erikshjälpen Framtidsverkstad här.