Erikshjälpen fick 21 miljoner från PostkodLotteriet

När PostkodLotteriet i måndags kväll delade ut överskottet från 2015 till sina förmånstagare fick Erikshjälpen ta emot 15 miljoner kronor i basstöd och 6 miljoner till ett speciellt projekt för romer i Rumänien.

– Vi är glada och ödmjukt tacksamma för varje krona. Pengarna kommer att förvandla förutsättningarna för många barn. Ge hopp och framtidstro. Vi tolkar den tydliga ökningen som ett erkännande av Erikshjälpens potential, säger Erikshjälpens generalsekreterare Daniel Grahn. PostkodLotteriet delade i ut totalt 1,1 miljarder till 55 förmånstagare. Förra året fick Erikshjälpen 10 miljoner i basstöd från PostkodLotteriet, jämfört med 15 miljoner vid årets utdelning.

–Erikshjälpen möter stora och ökande behov över världen, men också i Sverige. Vi kommer bland annat använda pengarna till att förstärka flera projekt, men också utveckla nya arbeten, bland annat en fritidsgård som plattform för ungas delaktighet och för integration. En fritidsgård med ett hjärta som pulserar, det är ett behov i Sverige i dag, säger Daniel Grahn.

Det speciella projekt som Erikshjälpen fick 6 miljoner beviljade till handlar om att minska romers utsatthet i Rumänien och skapa bättre försörjningsmöjligheter. Många romer lever i utanförskap, diskriminering och fattigdom. När de får frågan om vad som krävs för att de ska kunna förändra sin och familjens situation är svaret oftast: ett jobb, en inkomst. ”Vi behöver få arbeta så att vi kan försörja våra barn!”

Med Erikshjälpens erfarenhet av second hand-verksamhet vill organisationen ge förutsättningar för utbildning och träning för entreprenörskap i Rumänien. Genom arbetsträning och faktiska arbetstillfällen får romer möjlighet att närma sig den vanliga arbetsmarknaden och genom att romer driver företag skapas också fler möjligheter för romer och rumäner att mötas. Eftersom diskriminering och fördomar gentemot den romska minoriteten till stor del påverkar deras ekonomiska utanförskap är det viktigt med mötesplatser där romer får möjlighet att påverka och förändra bilden av sig själva.

Foto: Magnus Sandberg.