Erikshjälpen får två miljoner från Musikhjälpen

Erikshjälpen får två miljoner kronor från Musikhjälpen till ett utbildningprojekt i Sydsudan. Projektet ska säkerställa att internflyktingar i Sydsudan får möjlighet att gå i skolan.

Temat för Musikhjälpen 2016 var ”Barn i krig har rätt att gå i skolan”. Sammanlagt samlades nästan 50 miljoner kronor in – pengar som kommer att ge fler barn i krigs- och konfliktdrabbade områden chans att gå i en säker skola.

Erikshjälpen är en av organisationerna som nu får del av pengarna. Två miljoner kronor kommer att gå till ett utbildningsprojekt i Sydsudan som ska ge internflyktingar i Sydsudan tillgång till utbildning.

I projektet kommer Erikshjälpen att arbeta för att öka skolors kapacitet att ta emot fler barn, renovera lokaler och fylla på med skolmaterial. Äldre barn, särskilt flickor som är extra sårbara, kommer att få tillgång till yrkesutbildning och grundläggande livskunskaper. Projektet kommer även att innehålla påverkansarbete gentemot föräldrar för att öka förståelsen för vikten av utbildning.