fbpx

Erikshjälpen får fyra miljoner från Musikhjälpen

Erikshjälpen har beviljats fyra miljoner kronor från Musikhjälpen 2017 till arbetet för barns rätt till trygghet och skydd i ett flyktingläger i Cox’s Bazar, Bangladesh, och att förebygga barnsexhandel i Kambodja.

Temat för Musikhjälpen 2017 var ”Barn är inte till salu” och totalt samlades 74,4 miljoner in.

– Det är fantastiskt att så många människor, i alla åldrar, genom Musikhjälpen engagerat sig för att stödja arbetet mot barnsexhandel. Detta engagemang, med dess samlade krafter och resurser, blir en tydlig markering att inget barn är till salu! säger Eva Palmqvist, biträdande programchef på Erikshjälpen.

Omkring 656 000 människor från folkgruppen rohingya har sedan augusti 2017 flytt från konflikten i Myanmar till grannlandet Bangladesh. Mer än hälften av flyktingarna är barn. FN varnar nu för att människohandlare finns på plats och utnyttjar människors ökade sårbarhet. Genom den lokala partnerorganisationen Codec stöttar Erikshjälpen människor i flyktinglägret Cox’s Bazar på olika sätt. De två miljoner kronor som Erikshjälpen nu beviljats av Musikhjälpen till arbetet i Bangladesh kommer användas för att öka skyddet för barn i lägret, bland annat genom att skapa barnvänliga zoner som blir trygga platser där barn kan vara på dagarna och ta del av informell utbildning. Barnen kommer också få information om riskerna med barnsexhandel samt kunna ta del av fritidsaktiviteter och kultur. Utöver att barnen får en säker plats att gå till bidrar projektet till en normalisering av barnens vardag.

Till ett projekt i Kambodja, som Erikshjälpens partnerorganisation Chab Dai driver, beviljades också två miljoner kronor från Musikhjälpen. Projektets syfte är att förebygga barnsexhandel, men att också erbjuda juridiskt och psykosocialt stöd till barn som utsatts för till exempel trafficking. En del av projektet handlar om att påverka makthavare i Kambodja så att deras förmåga att tillgodose barns rätt till trygghet och skydd förstärks.

– Tack vare stödet från Musikhjälpen kan vi tillsammans med våra lokala partnerorganisationer intensifiera arbetet för att motverka trafficking och dess effekter, genom förebyggande insatser och stöd till barn som berövats både trygghet och skydd, säger Eva Palmqvist.

Ett 15-tal projekt beviljades medel av Musikhjälpen i denna beslutsomgång. Nästa beslutsomgång sker i mitten av maj.