fbpx

Erikshjälpen får 2,5 miljoner från Kavlifonden

Erikshjälpen får 2,5 miljoner från norska Kavlifonden. Pengarna går till en ny, social verksamhet som ska stödja barn, ungdomar och föräldrar i riskzonen för socialt utanförskap.

En stor del av arbetet kommer att fokuseras till bostadsområdet Adolfsberg i Helsingborg. Det är ett område med ungefär 4 500 invånare där det finns stora utmaningar kopplat till socialt utanförskap.
I närheten driver Erikshjälpen en second hand-butik tillsammans med Hela Människan RIA och Änglaverket.

Se SVT:s reportage om satsningen i Helsingborg.

I det nya projektet ska Erikshjälpen, i samverkan med boende i området, partners, myndigheter och andra organisationer, bidra till att insatser för att minska utanförskapet genomförs. I butiken planeras aktiviteter utformade tillsammans med deltagarna själva, som syftar till att öka samhörigheten och skapa möjligheter och framtidstro.

”Erikshjälpen vill vara med och bidra till social mobilisering i de områden där vi har våra butiker.”

− Vi är väldigt glada över möjligheten att vidareutveckla den unika plattform som våra butiker utgör för att i ännu större grad motverka socialt utanförskap bland barn, unga och föräldrar. Samarbetet med Kavlifonden gör att vi kan ta nya steg och utveckla våra arbetsformer. Erikshjälpen vill vara med och bidra till social mobilisering i de områden där vi har våra butiker. Vi vill göra mer för fler, säger Birgitta Johansson, programchef för Erikshjälpens Sverigearbete.

Arbetet leds av Erikshjälpens Sverigeavdelning, men kommer att ske i nära samarbete med Erikshjälpen Second Hand i Helsingborg. Förhoppningen är att butiken, på ett ännu tydligare sätt än i dag, ska få bli en arena där människor kan skapa kontakter, bygga upp sina sociala nätverk, utvecklas på ett personligt plan och träna de förmågor som är viktiga för att de i framtiden ska kunna få jobb.

Erikshjälpen tror på kraften i det lokala sammanhanget och att många av samhällets utmaningar skulle kunna lösas lokalt om vi bara börjar prata och tillsammans arbetar fram lösningar på gemensamma problem. I projektet ingår därför att skapa ett forum för målgrupperna att själva påverka och lösa problem i sitt område. Lokala initiativ för att minska socialt utanförskap kommer att uppmuntras och stöttas.

”Vi är övertygade om att vi alla ska kunna skapa ett långsiktigt hållbart förändringsarbete.”

− Vi för redan goda samtal omkring samverkan med kommunledning, socialförvaltning och några befintliga aktörer. Vi är övertygade om att vi alla, tillsammans med boende i Adolfsberg, ska kunna skapa ett långsiktigt hållbart förändringsarbete, säger Birgitta Johansson.
En rekryteringsprocess kommer att ske under våren för att ha en lokal projektledare anställd vid projektstart i augusti. Projektet pågår fram till december 2021 och i framtiden är Erikshjälpens ambition att genomföra liknande verksamhet på fler orter i Sverige.