Eriksdagen gav 2,3 miljoner till Sveriges barn

Det blev 70-årsfirande, stipendieutdelning och 2,3 miljoner till Erikshjälpens Sverigeprojekt när Eriksdagen firades i Erikshjälpen Second Hands butiker i lördags.

– Eriksdagen är en av årets höjdpunkter då vi firar minnet av Erik Nilsson, som startade Erikshjälpens arbete, och hans livsverk. I år gick butikernas dagskassor, totalt drygt 2 miljoner, till Erikshjälpens arbete för barn i Sverige. Jag känner stor tacksamhet till alla medarbetare som gjorde dagen till en festdag och till alla som skänker varor och handlar i våra butiker och gör detta arbete möjligt, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef Erikshjälpen Second Hand Butiker.

Erik Nilsson startade sin verksamhet med att skicka hälsningar och presenter till sjuka barn. Erik var själv blödarsjuk och genom sina egna erfaren­heter blev han medveten om barns behov av uppmuntran inom sjukvården. Erikshjälpens arbete i Sverige är fortfarande viktigt. Erikshjälpen stöttar bland annat Lilla Erstagårdens barnhospice för barn som be­höver vård i livets slutskede, projektet Solrosen, för barn som har föräldrar inom kriminalvården, och Football For All, integrationsarbete genom fotboll.

Under Eriksdagen den 23 april delade ett 40-tal av Erikshjälpen Second Hands butiker ut Eriksstipendiet till engagerade barn- och ungdomsledare. Ett av stipendierna, i Helsingborgsbutiken, gick till körledaren Lisa Falk från Slottshagskyrkan. Hon hade också med sig en grupp unga körsångare som bjöd på musik i second hand-butiken.