fbpx

Erik Nilssons 90-årsdag firas med jubileumsinsamling

I år skulle Erikshjälpens grundare Erik Nilsson ha fyllt 90 år. En svår form av blödarsjuka ledde till en alldeles för tidig död. Men hans minne lever kvar och har format en rörelse som förändrar barns liv i Sverige och i världen. Erikshjälpen gör nu en jubileumsinsamling för att hedra minnet av Erik.

– Egentligen är Erikshjälpen ett enda stort mirakel. I ett mänskligt perspektiv var Eriks liv utmätt från början. Det var kört, menade många, pojken skulle dö ung, säger Daniel Grahn, Erikshjälpens generalsekreterare men fortsätter:

”Erik är vårt bevis för att det aldrig någonsin är kört.”

– Erik är vårt bevis för att det aldrig någonsin är kört. Ingen människa, inget barn, inget liv får någonsin stämplas som förverkat. I det svaga finns den mäktigaste styrka, i det sjuka finns förmåga till hälsa och glädje, i den minsta idé kan gömma sig den största av möjligheter.

För parallellt med en smärtsam berättelse om mobbning, svår sjukdom och psykisk ohälsa finns en annan berättelse om Erik. Nämligen den om hopp och förtröstan. Om en ung människa med en anda av kreativitet och entreprenörskap mitt i sitt eget elände, med visionen: Sjuka barn – glada barn! Redan som 17-åring var hans hjälparbete etablerat, 16 år senare började den internationella verksamheten ta form.

I dag finns Erikshjälpen i 17 länder och genomför varje år
runt 100 projekt för att stärka barns rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd. Erik Nilsson lade grunden till en organisation som genom historien och fram till i dag har kunnat stötta hundratusentals barn i utsatta livssituationer.

För att hedra minnet av Erik finns möjlighet att ge en gåva till Erikshjälpens jubileumsinsamling.

Vill du hedra minnet av Erik? Ge din gåva via vår hemsida eller via vår Facebook-insamling.

– Det är med stor tacksamhet och ödmjukhet som vi bär Eriks arv vidare. Så länge barn tvingas leva i utsatthet, så länge gäller uppdraget, säger Daniel Grahn.

Vill du hedra minnet av Erik? Du kan antingen ge din gåva här via vår hemsida eller i insamlingen på vår Facebooksida.