fbpx

En kamp mot undernäring – tillsammans med Världens Barn

Nästan 60 procent av de små barnen i Khalwa-distriktet i Indien är undernärda. En orsak är föräldrars bristande kunskaper om vilken näring små barn behöver. Tillsammans med den lokala partnerorganisationen Eficor arbetar nu Erikshjälpen för att fler barn ska få vad de behöver.

Projektet i Khalwa-distriktet stöttas av Världens Barn och berör 20 olika byar. I Khalwa är många vuxna analfabeter, många barn hoppar av skolan tidigt och familjer kan ha svårt att sätta mat på bordet varje dag. I de 20 byarna är en stor del av barnen är undernärda, vilket för med sig andra problem som att barnen lätt drabbas av diarrésjukdomar, hosta och feber. Många familjer har allt för dåliga möjligheter att hålla en god hygien och det är långt att gå till närmaste vårdinrättning. Allt detta leder till att barnadödligheten är hög.

En viktig del är att utbilda och ge rådgivning till föräldrar

Efter fokusgruppsdiskussioner med människor i området har några huvudorsaker till undernäringen kunnat identifieras. Framför allt är kunskapen för låg gällande vad gravida, ammande kvinnor och små barn har för näringsbehov. Det gör att barns näringsbrist kan starta redan när de ligger i mammans mage. Hushållen har inte alltid tillgång till näringsrik mat och det finns en ovilja bland föräldrar att söka vård för sina gravt undernärda barn. Ohygieniska och otrygga miljöer bidrar också till risken för att barn ska bli sjuka eller till och med dö.

Erikshjälpens partner jobbar nu med flera olika insatser för att bekämpa undernäringen. En viktig del är att utbilda och ge rådgivning till föräldrar och blivande föräldrar, samt att uppmuntra dem att söka hälsovård både för kontroller och när barnen blir sjuka. Förskollärare i området utbildas så att de kan uppmärksamma fall av undernärda barn. Fattiga föräldrar får också hjälp att hitta nya inkomstmöjligheter så att de får råd att köpa näringsrik mat.

Läs också: Erikshjälpen och Världens Barn bidrar till mobil utbildning