”Där det finns kärlek, finns det hopp”

I flera år kände Jennie Lundqvist en längtan efter att ge sig ut i världen och göra skillnad. I januari gick resan till staden Masaka i Uganda, då hon åkte ut som fältstudent genom Erikshjälpen.

– Det är få saker här i livet som vi människor inte kan klara av tillsammans, konstaterar Jennie efter sina möten med Masakas gatubarn.

Jennie Lundqvist, 29, tog i januari sin examen som arbetsterapeut. Under studietiden hade en längtan vuxit sig allt starkare: hon ville göra en insats som skulle göra skillnad för någon annan. Länge hade hon följt Erikshjälpens arbete på avstånd och när en annons för fältstudiekursen dök upp i hennes sociala medier-flöde, fick hon gåshud. Hon skickade in en ansökan, blev antagen och en vecka efter examen reste hon, tillsammans med kurskamraten Sofia Eek, till Erikshjälpens partnerorganisation CRO i Masaka, Uganda. Här driver CRO ett gatubarnscenter, som stöttas av Erikshjälpen, dit barn som lever på gatan kan komma dagtid under veckorna. Centret har kapacitet att ta emot 60 barn per dag.

– Barnen har ett schema som de följer under dagarna, där de börjar med att tvätta sig och få rena kläder. De får lära sig rutiner som att städa och hålla rent omkring sig. De får även mat och undervisning. Mellan lektionerna får de möjlighet att bara vara barn och leka och interagera med varandra, på en säker och trygg plats, säger Jennie.

Kärlek kan gro och växa i en omgivning som lider absolut brist på materiella resurser

Det långsiktiga målet är att rehabilitera gatubarnen tillbaka in i samhället, genom att återintegrera dem i sina familjer. Socialarbetare på centret jobbar tillsammans med barnens familjer för att möjliggöra att barnen ska kunna återvända hem. Det kan handla om allt ifrån att lösa konflikter inom familjerna och stötta föräldrar i att ta ansvar i sin föräldraroll till att hitta nya försörjningsmöjligheter som ger föräldrar ekonomisk möjlighet att ta hand om sina barn.

– Inget barn borde behöva leva på gatan eller sakna en trygg plats i vardagen där de kan få kärlek och gemenskap. Tack vare Erikshjälpen och CRO får fler barn i Uganda möjlighet att komma bort från livet på gatan och återvända hem till sina familjer och till skolan, , säger Jennie Lundqvist.

Vad gjorde starkast intryck på dig?

– Den värme och gemenskap som fanns bland barnen som vistas på centret trots de utsatta förhållanden som de lever under. Att dagligen få se och ta del av deras glädje och tacksamhet fick mig att känna att det är få saker här i livet som vi människor inte kan klara av tillsammans.

Hur har upplevelsen förändrat dig som person?

– Jag har blivit mer ödmjuk inför hur värdet av gemenskap kan överstiga materiella sakers betydelse även under de tuffaste omständigheter. Jag har fått se att glädje kan födas ur de mest simpla förhållanden och att kärlek kan gro och växa i en omgivning som lider absolut brist på materiella resurser och andra omgivande trygghetsfaktorer. Jag har även lärt mig att där det finns kärlek finns det hopp, och där det finns hopp finns det oftast vilja och då även möjlighet till förändring och förbättrade levnadsvillkor. Det är lärdomar som kommer göra det lättare för mig att tro på min egen förmåga att skapa förändring och göra skillnad för andra människor.

Kursen i Internationella fältstudier anordnas av Södra Vätterbygdens folkhögskola (Svf) i samarbete med Erikshjälpen.

Till följd av coronavirusets utbrott fick Jennie Lundqvist och övriga fältstudenter 2020 avbryta sina fältstudier tidigare än planerat för att ta sig hem till Sverige. Coronapandemin gör också att Erikshjälpen och Södra Vätterbygdens Folkhögskola tvingas ställa in kursen 2021.