Bris på kafékväll i Huskvarna

Barns psykiska ohälsa ökar – vad behövs för att bryta trenden? Det är temat för en kafékväll i Huskvarna torsdagen den 29 september då Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog gästar Erikshjälpens kontor.

Under den gångna sommaren kom 40 procent av samtalen till Bris att handla om psykisk ohälsa. Flera rapporter visar tydligt att allt fler barn mår psykiskt dåligt. Socialstyrelsen rapporterar om barns ängslan, ångestsjukdomar, depressioner och ökad förskrivning av psykofarmaka till unga.

Barnrättsorganisationen Erikshjälpen vill bryta trenden och vill vara med och sprida kunskap om barn och ungas psykiska hälsa och ohälsa. Till kafékvällen med Magnus Jägerskog välkomnar Erikshjälpen både personer som i jobbet eller föreningslivet möter unga som mår psykiskt dåligt och andra personer som är intresserade av frågan om barns psykiska hälsa.

Plats:
Erikshjälpens kontor i Huskvarna, Datorgatan 4.

Cirkatider:
18.00 Fika & mingel
18.30 Erikshjälpens generalsekreterare Daniel Grahn hälsar välkommen
18.45 Föreläsning med Magnus Jägerskog, Bris
19.30 Frågestund
20.00 Slut

Taggar:, ,