fbpx

Blodet ingen talar om

Varje dag menstruerar 800 miljoner flickor och kvinnor i åldrarna 15–49 år, världen över. Trots det är mens ett ämne som i många länder förknippas med myter, skam och tabu – vilket kan få stora konsekvenser för flickors liv.

På en del håll tvingas flickor att sluta skolan helt när de får sin första mens. På andra håll stannar de hemma flera dagar varje månad och missar delar av sin utbildning. De saknar både kunskap och resurser för att kunna hantera sin mens på ett säkert och hygieniskt sätt. Därför pratar vi konsekvens av mens.

Kenya/Borås

Idén om en binda som fungerar ungefär som en menskopp föddes när Karin Högberg för snart tio år sedan besökte de trångbodda slumkvarteren i Kenyas huvudstad Nairobi. Karin är lektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås och en av de som utvecklat den återanvändningsbara och säkra bindan Spacerpad, som tas fram i samverkan med Erikshjälpen. I Kenya mötte Karin unga tjejer som berättade hur de löste sin menstruation, och fick där höra om transaktionssex för första gången.
– De här tjejerna berättade att när de visste att mensen närmade sig så hade de sex med någon för att på så sätt få pengar till att kunna köpa mensskydd. Det var ett tecken på en så fundamentalt annorlunda verklighet än vår. Det berörde mig, säger Karin.

Karin tog tillsammans med textilforskaren Lena Berglin fram en binda som har samma funktion som en menskopp. Den fungerar som en behållare åt mensvätskan i stället för att absorbera den, med skillnaden att den används utanpå och inte inuti kroppen då ett mensskydd som förs in i kroppen inte är tillåtet i alla kulturer. Det behövs väldigt lite vatten för att skölja ur den och den torkar snabbt. Bindan har testats av flickor i Kenya, i samarbete med vår lokala partnerorganisation I Choose Life.

”När de visste att mensen närmade sig så hade de sex med någon för att på så sätt få pengar till att kunna köpa mensskydd.”

Moldavien

Tonårstjejen Victoria Garstea från Moldavien, berättar att hennes mamma än i dag aldrig sagt ett ord om vad som händer i kroppen när man kommer in i puberteten. Victoria skämdes när hon fick sin första mens. Många vuxna i området där hon växt upp ser mensen som något smutsigt och skamfullt, och flickor saknar därför en grundläggande utbildning om menstruationscykeln och kroppens utveckling.
– Jag tycker att mens är en helt naturlig sak som det borde pratas öppet om, säger hon.
Victoria kommer från den lilla byn Clisova och i hennes skola finns inga anständiga toaletter, bindor eller toalettpapper och för många elever är skoltoaletten en otrygg plats då den oftast ligger avskilt vilket gör den till en plats där kränkningar och mobbing kan ske.

Mensskydd är avgörande för att minska konsekvenserna av mens

För 200 kr kan vi bland annat dela ut ett återanvändningsbart mensskydd
(Spacerpad) till en flicka.

Kambodja

I den lilla byn Chrey Tom i Kambodja bor 15-åriga Soeum Sreynoch. Soeum tycker om att gå i skolan och drömmer om att själv bli lärare när hon blir vuxen. I området där hon bor är det långt ifrån alla flickor som får en chans att gå i skolan, då det ofta är döttrarna som ansvarar för hushållsarbetet i hemmet. I deras kontext pratar ingen vare sig om menstruation eller sex.

Tack vare Erikshjälpens samarbetspartner i Kambodja, Hagar, har Soeum och hennes skolkamrater fått undervisning om hur de ska sköta sin personliga hygien när de har mens.
– Här är det skamligt att prata om mens och den information jag har fått tidigare har varit felaktig. Efter utbildningen har jag och mina vänner börjat prata och fråga varandra om saker som rör vår mens. Det har vi aldrig vågat innan, berättar Soeum.

”Efter utbildningen har jag och mina vänner börjat prata och fråga varandra om saker som rör vår mens.”

Vi arbetar i flera delar av världen för att utbilda flickor om kroppens utveckling, menshälsa och hygien för att bryta stigman och tabun kring menstruation. Så att fler som Victoria vågar prata öppet om sin mens. Vi arbetar även med att förbättra faciliteter som rent vatten och funktionella toaletter i skolor. Rena, säkra och tillgängliga toaletter är grundläggande för att flickor ska kunna ha en god hygien under sin menstruation.

Dessa tre berättelser – om Soeum i Kambodja, Victoria i Moldavien och Karins möte med unga tjejer i Kenya visar på att arbetet med frågor kring menshälsa handlar om mer än rena toaletter. Det handlar om vilka konsekvenser mens kan ha för flickor runtom i världen. Det krävs insatser på individ- och samhällsnivå, där tillgång till bra hygienprodukter är en viktig faktor, och utbildning och kunskap är andra.

Menshälsa är en rättighet som är tätt sammanlänkad till andra rättigheter, inte minst till utbildning, hälsa, trygghet och skydd, samt i humanitära kontexter och krissituationer. Därför är frågor kring menshälsa en viktig nyckel för många delar av vårt bredare rättighetsarbete och en stor del av arbetet för ett jämställt samhälle.

Läs mer

Vad gör Erikshjälpen

Så kan du hjälpa

Här är bindan som ska öka flickors menshälsa