fbpx

Barnvräkningar leder
inte till tryggare bostadsområden

För Erikshjälpen är det obegripligt hur någon kan tro att barn som begår brott kommer att sluta med det om de blir utslängda på gatan. Eller att föräldrar på ett bättre sätt skulle kunna ta ansvar för sin familj om de blir bostadslösa. Att vräkning av hela familjer skulle leda till ökad trygghet eller minskad brottslighet är helt absurt.

Regeringen beslutade nyligen om ett tilläggsdirektiv till ”Utredningen om tryggare bostadsområden”. De fyra Tidöpartierna vill se en möjlighet till vräkning av hela familjer där ett av barnen begått brott.

Den förra regeringen tillsatte ”Utredningen om tryggare bostadsområden” för att bland annat underlätta uppsägning av hyresavtal vid brottslig aktivitet. Det är en utvidgning av dessa hyresregler som M, KD och L nu tillsammans med SD vill ha kvar – men med vissa skärpningar. I tilläggsdirektivet blir det alltså nu möjligt att vräka familjer där något av barnen begått brott i närområdet. Enligt Gunnar Strömmer är detta viktigt för att tydliggöra föräldraansvaret och att förebygga brott hos barn.

Regeringen visar brist på barnrättsperspektiv

Erikshjälpen menar att tilläggsdirektivet från regeringen tydligt visar brist på barnrättsperspektiv. Förslaget strider dessutom både mot mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention. FN:s kommitté för barnets rättigheter lyfte även i sina rekommendationer i februari att Sverige måste göra allt för att förhindra vräkning av barn.

Det går att vända en nedåtgående spiral

För att vi ska få till en långsiktig förändring och för att fler barn ska kunna växa upp i trygga bostadsområden krävs det i stället att familjerna får vara med och påverka. Det går att vända en nedåtgående spiral och Erikshjälpen ser i sina Framtidsverkstäder hur barn, unga och familjer stärks när de får vara med och förbättra sin situation samt öka tryggheten inom sina områden.

Erikshjälpen ser i sina Framtidsverkstäder hur barn, unga och familjer stärks när de får vara med och förbättra sin situation samt öka tryggheten inom sina områden.

Erikshjälpen kommer att fortsätta att arbeta för tryggare bostadsområden och delar gärna vår kunskap och våra erfarenheter med beslutsfattare och myndigheter. Samarbete är nödvändigt för att vi ska bygga ett tryggt och inkluderande samhälle där barns rättigheter inte kränks.