Barnsjukvård i centrum på läkarmöte

Ett av FN:s millenniemål som inte kunde uppnås till 2015 hade som målsättning att minska barnadödligheten med 2/3*. Betydande framsteg gjordes men speciellt i Afrika, söder om Sahara, behövs ytterligare insatser. Därför fokuserar det årliga Läkarmötet i Holsbybrunn på hälso- och sjukvård för barn i låginkomstländer.

– Hälften av de sex miljoner barn i världen som dör före fem års ålder avlider under de första fyra veckorna, men med enkla insatser kan många räddas, påpekar barnläkaren och neonatalspecialisten, PO Gäddlin, tidigare verksam vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

PO Gäddlin har just kommit hem efter ett uppdrag i Tanzania för Läkarbanken där han bland annat undervisat om omhändertagandet av nyfödda. Han kommer att inleda Läkarmötet med en föreläsning om just nyfödda barns behov.

Läkarmötet i Holsbybrunn arrangeras av Rotarys Läkarbank och Skandinaviska Läkarbanken som båda skickar ut läkare och annan sjukvårdspersonal till Östra Afrika för att bland annat jobba med barnsjukvård. Andra aspekter som tas upp är att barn skall få vara barn även när de är sjuka. Sjukhusclownen doktor Lowe (Lotten Sjönneby), från Habo, kommer tillsammans med barnläkaren Britt Gustafsson att berätta om deras arbete vid sjukhus i Zambia och i Kenya för Läkarbankens räkning. Dessutom kommer vikten av skolhälsovård och tandvård för barn att tas upp på mötet.

Flera läkare från Höglandet och Jönköping med erfarenhet av arbete i Afrika finns med på mötet.

* Barnadödlighet definieras som antalet barn som dör innan de hunnit fylla 5 år.